Naar België komen

  1. Zuletzt aktualisiert am

De Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken is de bevoegde autoriteit voor de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België. Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u op  de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Gelieve deze aandachtig te raadplegen.

Visumaanvragen worden uitsluitend behandeld door het Consulaat-Generaal in Parijs. Het is niet mogelijk om een visum aan te vragen bij het Consulaat-Generaal in Marseille. Geen enkele particuliere aanbieder is bevoegd om visumaanvragen voor België in Frankrijk te verwerken.

Er wordt geen informatie per telefoon gecommuniceerd. Schrijf ons uitsluitend per e-mail op paris.visa@diplobel.fed.be

Visum voor kort verblijf (tot 90 dagen) – Schengen


Buitenlanders toegelaten om in Frankrijk of in de DOMs te  verblijven, mogen tot 90 dagen per semester zonder visum in België verblijven, op voorwaarde dat ze:

  • In het bezit van een geldig nationaal paspoort zijn, en
  • In het bezit van een Franse verblijfsvergunning (verblijfsvergunning of verblijfsvergunning van de prefectuur) zijn, en
  • Niet in België werken of studeren.

Deze regel geldt niet voor buitenlanders die zich in de TOMs bevinden, gelegen buiten het Schengengebied.

Deze regel geldt niet voor buitenlanders die zich in België willen vestigen; zie in dit geval het gedeelte "visum voor lang verblijf".
 

Visum voor lang verblijf (meer dan 90 dagen) – België


Buitenlanders die  langer dan 90 dagen in België willen verblijven, moeten een visum voor lang verblijf aanvragen. Burgers van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland zijn vrijgesteld van een visum voor lang verblijf voor België.

De toepasselijke regels en procedures zijn afhankelijk van het doel van het verblijf. Volg nauwkeurig de procedure die op deze pagina wordt beschreven.
 

Visumverlenging


Het Consulaat-Generaal in Parijs is niet bevoegd om een visum of verblijfsvergunning te verlengen. Raadpleeg de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.