Diversen

  1. Zuletzt aktualisiert am

De Belgische Ambassades en Consulaten zijn niet bevoegd voor de volgende materies. Hierna volgt informatie die u kunnen gidsen naar de juiste instanties. Gelieve met de bevoegde instanties contact op de nemen.