Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Aanvragen attest geen huwelijksbeletsel voor huwelijk in Zuid-Frankrijk

Aanvragen attest geen huwelijksbeletsel voor huwelijk in Zuid-Frankrijk

1e stap :

U stuurt per post, per fax of per mail:

 • een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een kopie van uw Belgische identiteitskaart of paspoort
 • een kopie van de identiteitskaart van uw partner
 • Recent bewijs van woonst (attest van de gemeente, kopie factuur elektriciteit/vaste telefoonlijn, …)
 • Een bewijs van betaling van 20 EUR (klik hier voor de betaalwijze)
 • Indien u het document per post wenst te ontvangen, gelieve een envelop "lettre suivie plus" met uw adres ingevuld toe te voegen of 4 EUR te betalen voor verzendingskosten
 •  

 Deze documenten dienen opgestuurd worden naar het adres:
Consulaat-Generaal België
112 Boulevard des Dames
13002 Marseille

e-mail: marseille@diplobel.fed.be

fax: +33 4 96 11 73 39 

2e stap :

Onze diensten bestuderen uw dossier en nemen contact op als er bijkomende informatie nodig is.

3e stap :

Als uw dossier volledig is, zal het “attest geen huwelijksbeletsel” u per post worden opgestuurd.

Opmerkingen :

 • Opgelet : GEEN ENKEL ORIGINEEL document wordt terugbezorgd!
 • Keuze van woonplaats: U bent verplicht een correspondentieadres in België op te geven, zelfs indien u niet meer in België woont.

  Wat bekent “keuze van woonplaats”?

  Een Belg die in het buitenland verblijft moet een woonplaats kiezen in België, hetzij bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris… De gekozen woonplaats veronderstelt geen verblijf, maar het is naar dat adres dat alle briefwisseling en betekeningen toegezonden zullen worden. Dit adres is tijdelijk en verdwijnt na afhandeling van de procedure.

 • Indien wij over onvoldoende gegevens beschikken kunnen bijkomende bewijsstukken en/of een extra termijn vereist worden.
 • Het consulaat kan u eventueel vragen om samen met uw partner naar het consulaat te komen voor een onderhoud en kan ook het advies vragen van de Procureur des Konings opvragen.
 • Het attest wordt nooit op de dag van de aanvraag afgegeven.