Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Ambassade en consulaten Ambassade in Parijs Adres en contactgegevens - Parijs

Adres en contactgegevens - Parijs

Ambassade van België

9, rue de Tilsitt
75840 Paris Cedex 17 
paris@diplobel.fed.be
Tel: +33 1 44 09 39 39 van maandag tot vrijdag 9u00-12u00.

Om organisatorische redenen vragen wij u met aandrang de ambassade slechts op te bellen voor consulaire diensten indien u echt niet anders kan. Met name tijdens spitsuren kan de wachttijd lange minuten in beslag nemen.

Personen die geïnteresseerd zijn in handelscontacten of die wensen te investeren in België worden verzocht zich te wenden tot de Brusselse, Vlaamse en Waalse economische vertegenwoordigingen in Frankrijk.

Voor de dienst Pers & Communicatie kan u een mail sturen naar communication.paris@diplobel.fed.be

 

Consulaire diensten

De ingang van de loketten bevindt zich aan:
1 avenue Mac-Mahon
75017 Paris
Tel: +33 1 44 09 39 39 (van maandag tot vrijdag 9u00-12u00, voor consulaire vragen gelieve eerst nauwkeurig de website te consulteren of een mail te sturen)

E-mail:
Voor vragen i.v.m. een inschrijving, burgerlijke stand of nationaliteit, gelieve uw e-mail te adresseren aan paris.population@diplobel.fed.be
Voor vragen i.v.m. identiteitskaarten en paspoorten, gelieve uw e-mail te adresseren aan pas.paris@diplobel.fed.be
Voor vragen i.v.m. visas en tenlastenemingen, gelieve uw e-mail te adresseren aan paris.visa@diplobel.fed.be
Voor vragen i.v.m. de verkiezingen, gelieve uw e-mail te adresseren aan elections.paris@diplobel.fed.be

Voor de openingsuren, klik hier.

 

Hoe stel ik een vraag aan de Ambassade?

Momenteel zijn er ongeveer 141.000 Belgen ingeschreven in Frankrijk (90.000 in het ambtsgebied van het Consulaat-Generaal binnen de Belgische Ambassade te Parijs en 51.000 in het ambtsgebied van het Consulaat-Generaal te Marseille). Dit aantal stijgt met +/- 4.000 personen per jaar.

Vaak hebben verschillende personen dezelfde naam en dezelfde voornaam. Om misverstanden te vermijden, gelieve in elke correspondentie uw volledige identiteit te herhalen : naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, adres in Frankrijk. Indien uw vraag uw kinderen betreft, gelieve hun volledige identiteit te geven.

Gelieve een duidelijke titel aan uw e-mail te geven. In plaats van "vraag", "verzoek om inlichtingen", stel uw titel als volgt op "paspoortaanvraag Jan Jansen" "Vraag i.v.m. de nationaliteit van mijn dochter Mieke Jansen geboren op..." Wij ontvangen tot 200 e-mails per dag. Een duidelijke titel zorgt voor een snellere behandeling van uw vraag.