Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen

  1. Laatst bijgewerkt op

Het Consulaat-generaal en de Consulaten bieden, in de mate van het mogelijke, bijstand aan Belgen in gevangenschap (voornamelijk op humanitair vlak).

Het Consulaat-generaal en de Consulaten maken deel uit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en zijn niet bevoegd voor de aanvragen tot overbrenging van gedetineerden (Europees Kaderbesluit 2008/909/JBZ). Enkel de Federale Overheidsdienst Justitie is bevoegd voor deze materie.

Hierbij vindt u de gegevens van de contactpersonen van FOD Justitie, die u kunt contacteren voor alle aanvragen met betrekking tot overplaatsingen.

FOD Justitie 
Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking in Strafzaken 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel 
Tel: 0032 (0)2210 56 89

Meer informatie in verband met bijstand aan gevangenen, vindt u in de brochure.