Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Marseille Biometrische paspoorten - Marseille

Biometrische paspoorten - Marseille

 

Klik hier om een afspraak te maken.

Gelieve per dienst en per persoon een afspraak te maken. 

Beste Bezoeker,

Welkom!

Gelieve een ogenblik van uw tijd te nemen i.v.m. de in acht te nemen COVID-19-regels met betrekking tot uw bezoek aan ons Consulaat-generaal :

Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs contact gehad heeft met iemand die COVID-19 symptomen had.

Gelieve een mondmasker te dragen.

Gelieve bij het betreden van de lokalen uw handen te wassen met uw eigen alcoholgel of met de alcoholgel die ter uwer beschikking wordt gesteld.

Dank u voor uw medewerking!

Algemeen

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in meer dan 50 landen te reizen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. U vindt de lijst van deze landen op de website van de FOD Binnelandse Zaken. Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 25 maart 2003, dient elke Belg ouder dan 15 jaar in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart.

In andere gevallen kunt u echter wel een paspoort nodig hebben. Een aantal landen eist bovendien een geldigheid van 6 maanden na de datum van terugkeer,  u kan nakijken via de website van de FOD Buitenlandse Zaken of dit het geval is voor uw bestemming of u kan contact opnemen met de ambassade van het land van bestemming.

Opgelet: Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014, is het bekomen van een paspoort bij een Belgisch Consulaat enkel mogelijk voor Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters. Voor meer informatie aangaande de procedure van inschrijving bij ons consulaat generaal te Marseille, gelieve de rubriek "inschrijving" van deze website te raadplegen.

Wanneer een paspoort aanvragen?

voor het bestellen van vliegtuigtickets

in geval van beschadiging van de foto

in geval van beschadiging van het paspoort zelf

 

Procedure 

Sinds 03/09/2012 worden enkel nog biometrische paspoorten afgegeven. Voor het opnemen van de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) moet de aanvrager zich persoonlijk aanmelden (enkel op afspraak). De opname van de biometrische gegevens zijn ook verplicht voor de vernieuwing van een reispas. Het is niet mogelijk om een reispas te verlengen.

De dag van afspraak moet de aanvrager het aanvraagformulier volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar voor een biometrisch paspoort ingevuld meebrengen en onmiddellijk zijn huidig paspoort inleveren.
Voor kinderen jonger dan 6 jaar is de aanwezigheid niet noodzakelijk : hun aanvraag kan volledig per post. Klik hier voor het aanvraagformulier voor kinderen jonger dan 6 jaar en vergeet niet een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders, het bewijs van uw overschrijving, een recent bewijs van woonst en één identiteitsfoto toe te voegen.  

De aanvrager moet een bewijs van woonst voorleggen en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

In geval van verlies moet de aanvrager het aangifteformulier van verlies invullen en toevoegen aan de aanvraag. Blokkeer ook uw kaart door gratis te bellen naar DOC STOP op het volgend nummer: + 32 2 518 21 23. Dankzij DOC STOP bent u beschermd tegen een frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen documenten.

In geval van diefstal moet de aanvrager aangifte doen bij de politie en het proces verbaal samen met het ingevulde aangifteformulier van diefstal toevoegen aan de aanvraag. Blokkeer ook uw kaart door gratis te bellen naar DOC STOP op het volgend nummer: + 32 2 518 21 23. Dankzij DOC STOP bent u beschermd tegen een frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen documenten.

De consulaire diensten zijn open van maandag tot vrijdag, enkel op afspraak. Klik hier.

 

Prijs

Volwassene : 75€ 
Minderjarige : 35€ 
PP 64 pagina's : 240€ 
PP 64 pagina's (minderjarige): 210€

Verzending per post: Voorzie bij uw aanvraag één (1) enveloppe "lettre suivie" van 100gr waarop u reeds uw naam en adres invult (Een «Lettre suivie» is de benaming van een specifieke enveloppe voorzien van een barcode en een volgnummer - ze zijn te verkrijgen bij elk postkantoor -, hou de strip met het volgnummer goed bij zodat u zelf uw zending kan volgen via de website van La Poste) of voeg 2,50 € toe aan de prijs van het gewenste paspoort voor de verzendingskosten. 

Het Consulaat-generaal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de goede afhandeling van de zending door de Franse post en weigert elke aansprakelijkheid in geval van verlies. 

 

Betalingswijze

  1. Ter plaatse kan u betalen met bankkaart, zowel debet- als kredietkaarten worden aanvaard (Visa, Mastercard, Maestro...).
  2. Voorafgaande betaling per overschrijving. In dit geval dient de aanvrager de betaling minstens een week voor afspraak uit te voeren en een betalingsbewijs mee te brengen.

Bankrekening van het Consulaat :
Bank : HSBC 
IBAN : FR76 3005 6001 9601 9600 9862 265 
BIC : CCFRFRPP 
Mededeling : "PP + naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DDMMJJJJ)"

 

Betalingen in baar geld, per cheque of cash-mandaat worden om veiligheidsredenen niet aanvaard.

 

Wachttijd

De productie van een paspoort duurt gemiddeld 10 dagen, u ontvangt een automatische e-mail van zodra onze consulaire post het paspoort ontvangt.

Indien u niet hebt gekozen voor de ontvangst per post, heeft u 3 maanden de tijd om uw paspoort te komen ophalen, paspoorten die niet tijdig opgehaald werden, worden vernietigd en dient u op eigen kosten een niewe aanvraag in te dienen.

 

Afhalingswijze 

U kan het paspoort persoonlijk komen ophalen bij ons consulaat-generaal te Marseille of kiezen voor een verzending per post. Om het paspoort te laten opsturen moet u minstens een (1) "lettre suivie" 100gr voorzien. Het consulaat-generaal kan niet verantwoordlijk gesteld worden in geval van verlies door de Franse post.

 
Indien u niet naar Marseille kan komen, heeft u volgende opties:

Om het even welke Belgische consulaire beroepspost kan uw paspoortaanvraag aanvaarden. Het is niet nodig om op voorhand de toestemming te vragen aan ons Consulaat generaal te Marseille. Wij raden u echter aan om op voorhand na te gaan of de u aangaande gegevens (adres, telefoonnummer, mail, burgerlijke staat, ...) geregistreerd in de consulaire registers van ons consulaat-generaal te Marseille nog up-to-date zijn. U kan ook best de website van de consulaire beroepspost waar u uw paspoort wenst aan te vragen raadplegen om u op de hoogte te stellen van de lokale modaliteiten voor het indienen van een paspoortaanvraag.

Flying Kit

In België