Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Marseille Burgerlijke Stand Huwelijk/PACS in Frankrijk - Marseille

Huwelijk/PACS in Frankrijk - Marseille

1. Algemeen
2. Attest van "geen huwelijksbeletsel" (AGHB)
3. Wetscertificaat
4. Huwelijksaankondiging
5. Na uw huwelijk
6. PACS

 

1. Algemeen

Eens beslist waar het huwelijk zal plaatsvinden, neemt u contact op met het  gemeente om de lijst te aan te vragen van de nodige documenten die moeten worden voorgelegd.
In Frankrijk wordt het begrip "gewone verblijfplaats" algemeen aangenomen : de persoon die in een bepaalde gemeente wenst te huwen moet kunnen aantonen dat hij/ze duurzame banden met deze gemeente heeft en dat hij/ze aldaar een adres bezit. Voor meer informatie hieromtrent wendt u zich best tot het plaatselijke gemeentehuis ("la mairie").

NB Belgen die in het buitenland verblijven kunnen ook altijd in België trouwen :

  • in de gemeente van de laatste inschrijving van één van de aanstaande echtgenoten ;
  • in de gemeente waar een bloedverwant (tot de tweede graad) van een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is ;
  • in de gemeente van geboorte van een van de aanstaande echtgenoten ;
  • bij onstentenis hiervan, te Brussel-hoofdstad. 

2. Attest van "geen huwelijksbeletsel" (AGHB)

De Franse gemeente kan vragen om een attest van geen huwelijksbeletsel voor te leggen.

Waar aanvragen? :

Belgen vragen dit attest aan in de consulaire post bevoegd voor de plaats waar het huwelijk zal plaatsvinden.

Procedure : klik hier.

3. Wetscertificaat

"Certificat de coûtume" : aan te vragen in België aan de : 
Federale Overheidsdienst Justitie, DG WL - dienst Familierecht,
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel +32 2 542 65 11 of +32 2 542 67 36

wetscertificaat@just.fgov.be

Voeg een copie van uw identiteitskaart of paspoort bij, en leg de reden van uw aanvraag uit.

Het attest wordt gratis afgeleverd en wordt u per post opgestuurd.

4. Huwelijksaankondiging

In tegenstelling tot België kent Frankrijk nog de huwelijksafkondiging ("publication des bans"). In België bestaat deze formaliteit niet meer sedert 1 januari 2000. 

 

5. Na uw huwelijk

Nadat het huwelijk voltrokken is, moet u een kopie van de huwelijksakte (geen uittreksel!) overmaken aan de consulaire post waar u bent ingeschreven.

Indien u in een Belgische gemeente ingeschreven bent, informeert u zich best bij de gemeente om de procedure voor registratie en overschrijving van de Franse akte in het Belgische rijksregister te kennen.

6. PACS

Het consulaat-generaal kan, naargelang de vraag van de Franse overheid, een attest van burgerlijke stand afleveren (te vragen aan uw Belgische gemeente indien u ingeschreven bent in België) of een attest geen huwelijksbeletsel (zie punt 2 hierboven)