Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Marseille Identiteitskaarten - eID - Marseille

Identiteitskaarten - eID - Marseille

 

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in meer dan 50 landen te reizen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. U vindt de lijst van deze landen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Opgelet: Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014, is het bekomen van een identiteitskaart bij een Belgische Consulaat enkel mogelijk voor Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters. Voor meer informatie, gelieve onze webpagina betreffende de inschrijving te raadplegen.

Ereconsulaten zijn niet bevoegd voor deze materie. U dient uw aanvraag enkel en alleen in te dienen bij de consulaire beroepspost bevoegd voor uw woonplaats.

Sinds 1 oktober 2015 kan een Kids-ID voor een Belgisch kind minder dan 12 jaar, en ingeschreven in het buitenland, aangevraagd worden. Consulteer desbetreffende pagina voor meer informatie.

OPGELET: Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken

Conform de Europese regelgeving, moeten alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten. De Belgische gemeenten leveren deze nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken sinds eind 2020 af. We zijn ons er van bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart daardoor meer inspanningen van u zal vergen. Uw aanwezigheid zal immers vereist zijn om een goede identificatie te garanderen, met een elektronische handtekening, een foto ter plaatse afgenomen (vanaf 6 jaar) en een opname van uw vingerafdrukken (vanaf 12 jaar), zoals dat nu reeds voor een paspoort het geval is. Enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart als reisdocument (in meer dan 50 landen) in stand houden. Als u reeds een identiteitskaart bezit, blijft deze geldig tot de vervaldatum - het is niet verplicht om deze te vervangen vóór deze datum.
In deze brief vindt u meer informatie over de praktische aspecten, timing en alternatieven.

 

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur identiteitskaart

Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar

6 jaar
10 jaar
30 jaar

De identiteitskaart blijft geldig:

 • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De identiteitskaart verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder lijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

In tegenstelling tot wat in België gebeurt, wordt u niet gecontacteerd in geval uw kaart niet meer geldig is, u bent dus zelf verantwoordelijk voor het indienen van een vernieuwingsaanvraag. Wij kunnen geen attest afleveren betreffende een aanvraag die in behandeling is. 

Prijs en betaalwijze

1. Prijs

 • Persoonlijk afhalen van de identiteitskaart: 20 euro 
 • Verzending per post van de identiteitskaart : 25 euro  

2. Betaalwijze

De betaling gebeurt in principe ter plaatse met debet- of kredietkaart (Carte bleue, Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, ...). Wij aanvaarden geen American Express-kaarten. Omwille van veiligheidsredenen worden betalingen in baar geld, per cheque of cashmandaat niet aanvaard.

Indien u per overschijving wenst te betalen, moet de overschrijving minimum 1 week op voorhand gebeuren en dient het betalingsbewijs tegelijk met de rest van het aanvraagdossier te worden voorgelegd.

Bankrekening van het Consulaat-generaal :

 • Bank: HSBC
 • Titularis van de rekening: Consulat Général de Belgique
 • IBAN: FR76 3005 6001 9601 9600 9862 265
 • SWIFT: CCFRFRPP

Gelieve het volgende in de mededeling mee te delen: « eID + (meisjes-)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DDMMJJJJ) ».

Procedure en termijnen

Sinds 21 juni 2021, omwille van de invoering van de biometrische identiteitskaart, dient u uw identiteitskaart persoonlijk en op afspraak aan te vragen bij ons Consulaat-Generaal in Marseille. Het is niet meer mogelijk uw identiteitskaartaanvraag per post in te dienen.
Vanaf deze datum kunt u alternatief, indien u zich niet naar Marseille kunt verplaatsen, uw identiteitskaart aanvragen in België, bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, of (2) de Belgische gemeente van uw geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100 euro, variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel sneller (binnen de twee werkdagen).
De foto, vingerafdrukken en handtekening die u eventueel bij een eerdere identiteitskaart- of paspoortaanvraag heeft laten registreren, kunnen om wettelijke en privacyredenen niet worden hergebruikt voor de nieuwe aanvraag van een identiteitskaart.
In tegenstelling tot de aanvraag van een gewoon paspoort, is de aanvraag van een identiteitskaart bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar u ingeschreven bent, niet mogelijk.

De oude identiteitskaart moet verplicht worden terugbezorgd op het moment van ontvangst van de nieuwe kaart.

De productie van een identiteitskaart neemt gemiddeld 6 weken in beslag.

Samenstelling van het dossier

Het identiteitskaartaanvraagdossier dient de volgende documenten te bevatten:

 1. Het aanvraagformulier, in hoofdletters en met zwarte stylo (of per computer) ingevuld en getekend met zwarte balpen. 

 2. Identiteitsfoto die voldoet aan de regels. Er mag geen enkele witte rand zichtbaar zijn boven of links van de foto.

 3. Bewijs van woonst van minder dan drie maanden (factuur van elektriciteit, water, gas, vaste telefonie, huurcontract…).
  Indien u geen bewijs op naam hebt: een attest opgesteld door de persoon die u herbergt + kopie van zijn/haar identiteitsdocument + kopie van het bewijs van woonst op zijn/haar naam.

 4. Kopie van het huidig identiteitsbewijs (identiteitskaart en/of paspoort).

 5. Bewijs van betaling (zie hoofdstuk hierboven).

 6. Bij verlies van de vorige kaart: het aangifteformulier, ingevuld en getekend. Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DocStop, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.

 7. Bij diefstal van de vorige kaart: het aangifteformulier, ingevuld en getekend, evenals de diefstalverklaring afgelegd bij de politie.Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DocStop, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.

Afhalingswijzen

1. Persoonlijk

Zodra wij uw identiteitskaart ontvangen, zal u ingelicht worden. U kunt dan persoonlijk naar onze loketten komen (op afspraak) om de certificaten te activeren en uw eID in ontvangst te nemen. Indien de identiteitskaart niet binnen drie maanden wordt opgehaald, wordt ze vernietigd.

2. Per post “lettre suivie”

Indien u ervoor gekozen hebt uw identiteitskaart per post te ontvangen, zal u de PUK-code en de kaart in twee verschillende enveloppen ontvangen. De codes zijn vergezeld van een standaardbrief, zoals in België, met de vermelding dat u uw kaart mag komen afhalen. Gelieve deze melding te negeren. De kaart zal niet geactiveerd zijn - gelieve hiervoor de procedure vermeld in het volgend hoofdstuk te volgen.

Activatie en codes

Indien u uw identiteitskaart wenst te gebruiken om u online te identifiëren, kunt u zich persoonlijk, met uw PUK-code en uw identiteitskaart, wenden tot om het even welke Belgische gemeente (vraag hen uitdrukkelijk de certificaten te activeren en te vervangen), of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Marseille (op afspraak). De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een identiteitskaart van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige.

Het niet activeren van uw kaart verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral om toegang te krijgen bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties, …). Indien uw identiteitskaart niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, om geneeskundige zorgen te krijgen in Belgische hospitaals of om medicijnen in apotheken in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be. U vindt meer informatie op www.eid.belgium.be.

Voor de nieuwe identiteitskaarten, moet de PUK-code niet meer worden bewaard na de activatie van de kaart. Indien u de PIN-code van een nieuwe en geactiveerde kaart bent vergeten, kunt u een nieuwe code bekomen door bij om het even welke Belgische gemeente of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Marseille (op afspraak), langs te gaan. Een PUK-code of herdruk van de PUK-code is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN-code van nieuwe kaarten, eenmaal deze geactiveerd zijn.