Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Inschrijving - Marseille

Als u zich als Belg wenst te vestigen in de jurisdictie van het Consulaat Generaal van België in Marseille, dient u zich in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters van dit Consulaat Generaal. Controleer hier of u in ons ambtsgebied woont.

Door uw inschrijving in het consulaire bevolkingsregister kan u dezelfde dienstverlening krijgen als op een Belgische gemeente. Wij kunnen u helpen bij de afgifte van een identiteitskaart, een paspoort, attesten (attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, levensbewijs...), burgerlijke stand en nationaliteit. Na uw inschrijving kunt u ook deelnemen aan de Belgische verkiezingen (de federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen). Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen ingeschreven worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben geen recht op een identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Ze dienen zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Het is belangrijk uw dossier steeds up-to-date te houden. Bijvoorbeeld, met oog op een mogelijke terugkeer naar België, verhuis naar een ander land, om uw kinderen de Belgische nationaliteit te laten behouden, om uw gegevens van het rijksregister te actualiseren, en zodat het Consulaat-generaal u kan contacteren indien nodig om u praktische informatie door te sturen. Na uw inschrijving is het dus aangeraden het Consulaat-generaal op de hoogte te brengen i.v.m. iedere verandering van burgerlijke stand, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres.

Noodzakelijke documenten voor uw inschrijving

 1. Model 8 (bewijs van schrapping) dat het gemeentebestuur in België u aflevert wanneer u daar uw vertrek meedeelt. Indien u reeds in een andere diplomatieke of consulaire post ingeschreven bent, heeft u dit document niet nodig. Als u het nog niet heeft, kan u het Model 8 aanvragen aan uw gemeente. Klik hier voor meer informatie over wat u dient te doen vóór uw vertrek uit België.
   
 2. Het formulier Inschrijving in het consulair register (één formulier per persoon);
  Het inschrijvingsformulier voor een minderjarige dient te worden ingevuld op naam van het kind en te worden ondertekend door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd. Gelieve ook een kopij van het identiteitsbewijs van elke ouder/voogd toe te voegen.
   
 3. Het formulier Inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers; voor meer info over de verkiezingen, klik hier.
  Het formulier moet afgeprint en ingevuld worden in de taal van de kiesgemeente. De vrouwelijke kiezers moeten het formulier invullen met hun meisjesnaam. Indien u volmacht geeft, dient u ook het volmachtformulier in te vullen.
   
 4. Een kopie van uw Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort
   
 5. Een recent bewijs van woonst (elektriciteitsfactuur, vaste lijn, huurcontract...)   Recent = minder dan 3 maanden
  Indien u inwonend bent, een attest opgesteld door de persoon die u herbergt, een kopie van zijn/haar identiteitskaart en een factuur op zijn/haar naam
   
 6. Een handgeschreven verklaring op eer (gedateerd en ondertekend) waarin u vermeldt welke nationaliteit(en) u bezit.
   
 7. Indien de inschrijving een pasgeboren kind of een persoon die nooit ingeschreven werd in het Rijksregister betreft, klik hier.

Indienen van uw inschrijvingsdossier

Uw inschrijvingsdossier kan op de volgende drie wijzen worden overgemaakt - u hoeft zich niet aan het loket aan te bieden om u in te schrijven!

1. Online via e-Consul, onder de volgende cumulatieve voorwaarden

 • Belg zijn
 • niet (meer) ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • beschikken over een geldige en geactiveerde Belgische eID
 • uw PIN-code kennen en in het bezit zijn van een kaartlezer

2. Per e-mail naar marseille@diplobel.fed.be. Gelieve de documenten individueel over te maken (1 bestand per document), in pdf-formaat en zonder dat de mail meer dan 5 MB zwaar is

3. Per post naar volgend adres:

Consulaat-generaal van België
112 Boulevard des Dames
13002 Marseille

Indien u in een andere diplomatieke of consulaire post ingeschreven bent, zullen wij aan deze post uw dossier opvragen.
Uw identiteitskaart blijft ook na uw verhuis geldig, en dat tot de geldigheidsdatum vermeld op de kaart.
U vindt nuttige informatie over het leven in Zuid-Frankrijk in onze installatiegids Zuiden van Frankrijk.

 

Het up-to-date houden van uw administratief dossier: klik hier.