Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Marseille Inschrijving Inschrijving van een pasgeborene of eerste inschrijving in het bevolkingsregister - Marseille

Inschrijving van een pasgeborene of eerste inschrijving in het bevolkingsregister - Marseille

Indien de Belgische ouder geboren is in België bezit het kind in principe de Belgische nationaliteit op voorwaarde dat de afstamming rechtsgeldig is bepaald voor volgens de Belgische wet.

De moederlijke afstamming is bepaald door de vermelding van de naam van de moeder op de geboorteakte.

De vaderlijke afstamming is bepaald indien het kind is geboren tijdens het huwelijk, indien de ouders een voorafgaande gezamelijke erkenning hebben gedaan bij de gemeente of indien ze gezamelijk de geboorte hebben aangegeven. Indien dit niet geval is, moet er een erkenningsakte opgesteld worden.

Om uw kind te kunnen inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters, dient u ons volgende documenten te laten geworden:

  • het inschrijvingsformulier, ingevuld op naam van het kind en ondertekend door BEIDE ouders
  • een recent letterlijk afschrift (“copie intégrale”) van de geboorteakte (minder dan 6 maanden oud, geen fotokopieën, geen uittreksels)
  • een recent bewijs van woonst (minder dan 3 maanden oud) : elektriciteitsrekening, telefoonrekening, huurcontract...
  • een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders

Eveneens toe te voegen indien de ouders niet met elkaar getrouwd waren op de dag van geboorte van het kind: een bewijs van burgerlijke stand van iedere ouder.

  • De Belgische ouder schrijft een verklaring op eer (handgeschreven, gedateerd en ondertekend) in welke hij zijn burgerlijke staat verklaard de dag van geboorte van het kind
  • een letterlijk afschrift van de erkenningsakte (minder dan 6 maanden oud, origineel, geen fotokopieën, geen uittreksels)
  • voor de Franse ouder: een letterlijk afschrift van de geboorteakte (minder dan 6 maanden oud, origineel, geen fotokopieën, geen uittreksels)
  • Indien de buitenlandse ouder niet de Franse nationaliteit bezit : gelieve ons te contacteren om te weten welke documenten nodig zijn

Van zodra uw kind is ingeschreven kan u een Kids-ID aanvragen voor uw kind. De inschrijving van een pasgeborene kan de aanvraag van een Kids-ID enkele dagen vertragen.