Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Bevolking - Parijs

Indien u informatie wenst betreffende burgerlijke stand, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar het volgende adres paris.population@diplobel.fed.be, met de vermelding van de volgende  gegevens :

 • uw naam en voornamen,
 • uw geboorteplaats en geboortedatum,
 • uw adres in Frankrijk met uw telefoonnummer,
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

Opgelet, indien uw e-mail deze gegevens niet bevat, zal het ons onmogelijk zijn uw vraag te behandelen.

Gelieve ons te contacteren voor elk statuutwijziging:

 • Adresverandering: dit formulier en een recent bewijs van uw nieuw adres
 • geboorte
 • huwelijk: een letterlijk afschrift (“copie intégrale”) van de huwelijksakte
 • naamgeving (verandering)
 • overlijden van een Belg: een letterlijk afschrift (“copie intégrale”) van de overlijdensakte
 • scheiding
  • Echtscheiding in Frankrijk: een letterlijk afschrift (“copie intégrale”) van de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding in de marge EN het bewijs (met vermelding van de datum) dat de echtscheiding definitief geworden is (voor dit laatste dient u zich in principe te richten tot de Griffie van de Rechtbank)
  • Echtscheiding in België: een volledig uittreksel van de overschrijvingsakte in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente in België
  • Indien u minderjarige kinderen heeft, gelieve ons een recente voor eensluidend verklaarde kopie van het vonnis van echtscheiding over te maken (hoederecht/ouderlijke macht)
 • wettelijke samenwoning
 • verwerven van een andere nationaliteit: het origineel of een eensluidend verklaarde kopie van het certificaat van naturalisatie of een attest van de vreemde nationaliteit

Gelieve ons de akte opsturen, en in geval meerdere documenten nodig zouden zijn, zal het bevoegde consulaat u contacteren.

Wij vestigen uw aandacht erop dat wij, behalve voor het bewijs van een adresverandering, originele of voor eensluidend verklaarde kopijen eisen, minder dan 6 maanden oud (geen fotokopieën).