Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Bevolking - Parijs Attesten En Akten Parijs Bewijs van goed gedrag en zeden (Strafregister) - Frankrijk

Bewijs van goed gedrag en zeden (Strafregister) - Frankrijk

1. Hoe kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag bekomen in België?

Indien u in het buitenland woont en u een uittreksel uit het Belgische Strafregister wenst aan te vragen, moet u een schriftelijke aanvraag per post of per fax richten aan:

FOD Justitie  
Dienst Centraal Strafregister 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel 
Fax: 0032 (0)2552 27 82 
@: strafregister@just.fgov.be
@: info@just.fgov.be

Met vermelding van:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Geboortedatum en -plaats
  • Reden van de aanvraag
  • Handtekening van de aanvrager
  • Kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief)

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Dienst Centraal Strafregister: 0032 (0)2552 27 47 (Fr) of 0032 (0)2552 27 48 (Nl).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd door de FOD Justitie.

  
2. Hoe kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag bekomen in Frankrijk?

Indien u een uittreksel uit het Strafregister wenst aan te vragen voor de periode tijdens dewelke u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot het Ministerie van Justitie in Frankrijk:

Ministère de la Justice
Casier Judiciaire National
107 rue du Landreau
44317 Nantes – Cedex 3

De dienst is open van maandag to vrijdag van 9u tot 12u15 en van 13u45 to 16u (gesloten in de namiddag van 1 juli tot en met 31 augustus)

Tel : +33 2 51 89 89 51
Fax : +33 2 51 89 89 18

U kunt ook uw aanvraag online indienen.

Voor meer informatie, klik hier.