Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Bevolking - Parijs Inschrijving Erkenning van kinderen - Parijs

Erkenning van kinderen - Parijs

Sinds 6 juni 1987 vereist het Burgerlijk Wetboek (art. 319) de expliciete toestemming van de moeder indien de vader zijn kind erkent.

Geboorte tijdens het huwelijk van de ouders :
Indien een kind geboren wordt in het huwelijk, voorziet het Burgerlijk Wetboek de veronderstelling dat de echtgenoot van de moeder de vader is. De vaderlijke en moederlijke afstamming wordt bepaald op basis van de geboorteakte. 

Geboorte buiten het huwelijk van de ouders:

Opgelet: indien u een kind verwacht en u ben niet getrouwd, gelieve een voorafgaande gezamelijke erkenning te ondertekenen bij uw gemeente.

De nieuwe wet inzage erkenningsaktes getekend ná de geboorte voorziet een ingewikkelde procedure en kan meerdere maanden in beslag nemen. 

Indien de vader Belg is nodigen we de ouders uit om een voorafgaande gezamelijke erkenning te doen (vóór de geboorte van het kind) in het gemeentehuis van uw woonplaats. Het feit dat deze erkenning gezamelijk gedaan wordt gedaan laat toe om de moederlijke toestemming af te leiden. De vaderlijke afstamming zal op dit moment wetteljk zijn volgens het Belgisch recht. Een voorafgaande gezamelijke erkenning is aanvaard in Belgisch recht terwijl een simpele erkenning door het aangeven van de geboorte door de vader niet wordt aanvaard.

Indien de vader Frans is, zal de erkenning door het aangeven van de geboorte door de vader volstaan om de vaderlijke afstamming vast te leggen.

Indien de vader een andere nationaliteit bezit, gelieve contact op de nemen met de Ambassade of het Consulaat van zijn land.

Indien u een Belgische vader bent en u heeft geen gezamelijke prenatale erkenning gedaan, gelieve contact op te nemen met de Ambassade.