Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Wettelijk samenwonen - Frankrijk

Indien u in Frankrijk een relatie van samenleven wil laten registreren (PACS), zal u zich moeten wenden tot de lokale bevoegde overheid.

Na de registratie van een samenleving in Frankrijk moet u een attest van de registratie overmaken aan het consulaat-generaal of het consulaat waar u bent ingeschreven.

Deze informatie wordt dan ingevoerd in het Rijksregister.

Welk recht is van toepassing?

De relatie van samenleven wordt beheerst door het recht van de Staat van eerste registratie en dit ook na verplaatsing van de woon- of gewone verblijfplaats naar een ander land.

Dit recht bepaalt onder meer de mogelijkheid een dergelijke registratie te doen, de gevolgen op de persoon en de goederen van beiden en de oorzaken en voorwaarden van beëindiging van de relatie.

Voor meer informatie, raadpleeg deze website.