Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Bevolking Burgerlijke stand Huwelijk in Frankrijk - Parijs

Huwelijk in Frankrijk - Parijs

1. Algemeen
2. Attest van "geen huwelijksbeletsel" (AGHB)
3. Wetscertificaat
4. Huwelijksaankondiging
5. Na uw huwelijk

 

1. Algemeen

Eens beslist waar het huwelijk zal plaatsvinden, gelieve contact op te nemen met de bevoegde gemeente om de lijst van de nodige documenten te bekomen.

In Frankrijk wordt het begrip "gewone verblijfplaats" algemeen aangenomen: de persoon die in een bepaalde gemeente wenst te huwen of een "PACS" aan te gaan moet kunnen aantonen dat hij/zij blijvende banden met deze gemeente heeft en dat hij/zij aldaar een adres bezit. Voor meer informatie hieromtrent wendt u zich best tot het plaatselijke gemeentehuis ("la mairie").

  
2. Attest van "geen huwelijksbeletsel" (AGHB)

De Franse gemeente kan vragen om een attest van geen huwelijksbeletsel voor te leggen.

Plaats van aanvraag:
De AGHB wordt afgeleverd door de consulaire post bevoegd voor de plaats waar het huwelijk zal plaatsvinden.

Procedure: klik hier

 
3. Wetscertificaat

Aan te vragen in België aan de : 
FOD Justitie
DG WL - dienst Familierecht,
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: +32 2 542 65 11
Fax: +32 2 542 70 38
@: wetscertificaat@just.fgov.be

Voeg een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij, en deel de reden van uw aanvraag mee.

Dit certificaat is gratis en zal u per post worden opgestuurd

 
4. Huwelijksaankondiging

In tegenstelling tot België kent Frankrijk nog de huwelijksafkondiging ("publication des bans"). In België bestaat deze formaliteit niet meer sedert 1 januari 2000. 

 
5. Na uw huwelijk

Na het huwelijk voltrokken is, dient u een volledig uittreksel (copie intégrale) van de huwelijksakte over te maken aan de consulaire dienst waar u ingeschreven bent.

Indien u in een Belgische gemeente ingeschreven bent, is het aan te raden contact op te nemen met uw gemeente om te weten welke documenten nodig zijn  om uw Franse huwelijksakte in te schrijven in België.