Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Bevolking Inschrijving - Parijs

Inschrijving - Parijs

Naargelang uw woonplaats, kunt u zich inschrijven ofwel op de Ambassade te Parijs, of het Consulaat-Generaal te Marseille. Wil u weten welke post (volgens het rechtsgebied) bevoegd is, klik hier.

Door uw inschrijving in het consulaire bevolkingsregister kan u dezelfde dienstverlening krijgen als op een Belgische gemeente, namelijk de opvolging van uw administratief dossier. Wij kunnen u helpen bij de afgifte van een paspoort en/of identiteitskaart, de burgerlijke stand en nationaliteit. Wij staan tevens ter uwer beschikking voor alle andere administratieve vragen en kunnen u hulp bieden in geval van nood. Na uw inschrijving kunt u ook deelnemen aan de Belgische verkiezingen.

Het is belangrijk uw dossier steeds up-to-date te houden. Bijvoorbeeld, met oog op een mogelijke terugkeer naar België, verhuis naar een ander land, om uw kinderen de Belgische nationaliteit te laten behouden, om uw gegevens van het Rijksregister te actualiseren, en zodat de Ambassade u kan contacteren indien nodig om u praktische informatie door te sturen. Na uw inschrijving is het dus aangeraden het consulaat-generaal op de hoogte te brengen i.v.m. iedere verandering van burgerlijke stand, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres.

Attention: Depuis l’entrée en vigueur du code consulaire le 15/06/2014, une assistance administrative n’est accordée qu’aux Belges inscrits dans les registres de population consulaires: obtention d'une carte d’identité, d'un passeport ou des attestations consulaires (p.ex. attestations de domicile, de nationalité,…), assistance consulaire humanitaire plus efficace en cas de détresse, etc.

Opgelet: Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt adminsitratieve bijstand enkel toegekend aan Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters: bekomen van een identiteitskaart, een paspoort of consulaire attesten (bvb. attesten van woonst, nationaliteit, ...), meer efficiënte consulaire humanitaire bijstand in geval van nood enz.

Noodzakelijke documenten voor uw inschrijving

 • Inschrijvingsformulier voor de consulaire registers en inschrijvingsformulier voor de federale wetgevende verkiezingen, beiden volledig ingevuld. Voor een minderjarige, klik hier voor het specifieke formulier. Eén dossier per persoon.
 • Bewijs van woonst op uw naam, van minder dan drie maanden (factuur van elektriciteit, van water, van gas, van vaste telefonie, huurcontract…).
 • Kopie van uw identiteitsdocumenten (identiteitskaart en/of paspoort).
 • Document “model 8” (bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister in België. Dit document wordt u afgegeven door uw laatste gemeente in België). Als u al op een andere Belgische post in het buitenland bent ingeschreven, heeft u het model 8 niet nodig. Gelieve ons dan uw laatste adres in het buitenland te vermelden.

Klik hier voor meer informatie over wat u dient te doen vóór uw vertrek uit België.

Indienen van uw inschrijvingsdossier

Uw inschrijvingsdossier kan, naar keuze, op één van de volgende drie wijzen worden overgemaakt:

 1. Online via e-Consul, onder de volgende cumulatieve voorwaarden: 
  • Belg zijn
  • niet (meer) ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
  • beschikken over een geldige en geactiveerde Belgische eID
  • uw PIN-code kennen en in het bezit zijn van een kaartlezer.
 2. Per e-mail naar paris.population@diplobel.fed.be. Gelieve de documenten in pdf-formaat over te maken (één bestand per document), erop lettend dat de mail niet meer dan 5 megabite zwaar is.
   
 3. Per post naar volgend adres:

Ambassade van België
Dienst Bevolking en Kieszaken
9 rue de Tilsitt
75840 Paris - Cedex 17

Van zodra een volledig dossier ontvangen is, zal de inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters plaatsvinden binnen de 15 werkdagen. 

Opgelet!

Indien u al lang niet meer in een Belgische gemeente of op een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland ingeschreven was, dan moeten we eerst nagaan of u de Belgische nationaliteit nog steeds bezit. Dit kan uw inschrijving vertragen en bijgevolg zal het verkrijgen van een identiteitskaart, een paspoort of enig ander officieel document eveneens vertraging oplopen.