Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Bevolking Inschrijving Inschrijving van een pasgeborene of een minderjarige - Parijs

Inschrijving van een pasgeborene of een minderjarige - Parijs

Indien de Belgische ouder geboren is in België bezit het kind in principe de Belgische nationaliteit op voorwaarde dat de afstamming rechtsgeldig is bepaald voor volgens de Belgische wet.

De moederlijke afstamming is bepaald door de vermelding van de naam van de moeder op de geboorteakte.

De vaderlijke afstamming is bepaald indien het kind is geboren tijdens het huwelijk, indien de ouders een voorafgaande gezamelijke erkenning hebben gedaan bij de gemeente of indien ze gezamelijk de geboorte hebben aangegeven. Indien dit niet geval is, moet er een erkenningsakte opgesteld worden.

Om uw kind te kunnen inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters, dient u ons volgende documenten te laten geworden:

 • Het inschrijvingsformulier, ingevuld op naam van het kind en ondertekend door BEIDE ouders.
 • Een recent integraal letterlijk afschrift (“copie intégrale”) van de geboorteakte (minder dan 6 maanden oud, geen uittreksel noch familieboekje).
 • Een bewijs van woonst van minder dan drie maanden (factuur van elektriciteit, van water, van gas, van vaste telefonie, huurcontract…).
 • Een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders.

Eveneens toe te voegen indien de ouders niet met elkaar getrouwd waren op de dag van geboorte van het kind:

 • De Belgische ouder schrijft een verklaring op eer (handgeschreven, gedateerd en ondertekend) in welke hij zijn burgerlijke staat verklaart de dag van geboorte van het kind.
 • Een integraal letterlijk afschrift van de prenatale of postnatale gezamelijke erkenningsakte (minder dan 6 maanden oud, geen uittreksel noch familieboekje).
 • Voor de niet-Belgische ouder: een integraal letterlijk afschrift (“copie intégrale”) van de geboorteakte (minder dan 6 maanden oud, geen uittreksel noch familieboekje).

Vanaf de geboorte kunnen een Kids-ID en/of een paspoort aangevraagd worden voor het kind. Niettemin kan de inschrijving de aanvraag van identitetiskaart en paspoort enkele dagen vertragen.

Indienen van het inschrijvingsdossier

Het inschrijvingsdossier kan, naar keuze, op één van de volgende drie wijzen worden overgemaakt:

 1. Online via e-Consul, onder de volgende cumulatieve voorwaarden: 
  • Belg zijn
  • niet (meer) ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
  • beschikken over een geldige en geactiveerde Belgische eID
  • uw PIN-code kennen en in het bezit zijn van een kaartlezer.
  • ten minste één van de Belgische ouders dient reeds ingeschreven te zijn in de consulaire bevolkingsregisters van ons Consulaat Generaal in Parijs
 2. Per e-mail naar paris.population@diplobel.fed.be. Gelieve de documenten in pdf-formaat over te maken (één bestand per document), erop lettend dat de mail niet meer dan 5 megabite zwaar is.
   
 3. Per post naar volgend adres:

Ambassade van België
Dienst Bevolking en Kieszaken
9 rue de Tilsitt
75840 Paris - Cedex 17

Van zodra een volledig dossier ontvangen is, zal de inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters plaatsvinden binnen de 15 werkdagen.