Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Biometrisch paspoort - Parijs

Klik hier om een afspraak te maken.

Gelieve per dienst een afspraak te maken. 
Kom op tijd naar uw afspraak: indien u meer dan 15 minuten te laat bent, wordt uw afspraak geannuleerd.

Beste Bezoeker,

Welkom!

Graag een ogenblik van uw tijd om een aantal COVID-19-regels met betrekking tot uw bezoek aan onze Ambassade duidelijk te maken:

 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
 • Gelieve uw temperatuur te controleren alvorens u naar onze lokalen te begeven.
 • Gelieve een mondmasker te dragen.
 • Gelieve bij het betreden van de lokalen uw handen te wassen met uw eigen alcoholgel of met diegene die ter uwer beschikking wordt gesteld.

Dank u voor uw medewerking!

Algemeen

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in meer dan 50 landen te reizen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. U vindt de lijst van deze landen op de website van de FOD Binnelandse Zaken. Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 25 maart 2003, dient elke Belge ouder dan 15 jaar in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart.

In andere gevallen kunt u echter wel een paspoort nodig hebben. Een aantal landen eist een geldigheid van 6 maanden na de datum van terugkomst. Gelieve de website van de FOD Buitenlandse Zaken te controleren alsook contact op te nemen met de ambassade van het land van destinatie.

Opgelet: Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014, is het bekomen van een paspoort bij een Belgische Consulaat enkel mogelijk voor Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters. Voor meer informatie, gelieve onze webpagina betreffende de inschrijving te raadplegen.

Meer informatie beschikbaar op volgende link:

Biometrisch paspoort

Wanneer een paspoort aanvragen?

 • voor het bestellen van vliegtuigtickets
 • in geval van slijtage van de foto
 • in geval van slijtage van de omslag

 

Procedure 

 • Sinds 03/09/2012 worden enkel nog biometrische paspoorten afgegeven. Voor het opnemen van de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) moet de aanvrager zich persoonlijk aanmelden aan het loket. De opname van de biometrische gegevens zijn ook verplicht voor de vernieuwing van een reispas. Het is niet mogelijk om een reispas te verlengen.
 • De aanvrager moet het aanvraagformulier invullen en onmiddellijk zijn huidig paspoort inleveren op zijn afspraak.
  Voor kinderen jonger dan 6 jaar: klik hier voor het aanvraagformulier en vergeet niet een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders toe te voegen. Voor hen is de fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk. Het volstaat om een volledig dossier met één identiteitsfoto naar de Ambassade op te sturen per post, geadresseerd aan de Dienst Reis- en Identiteitsdocumenten van onze Ambassade
 • De aanvrager moet een bewijs van woonst voorleggen en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.
 • Bij verlies moet de aanvrager het aangifteformulier invullen en toevoegen aan de aanvraag. Bel echter DOC STOP om uw kaart te blokkeren op het volgend nummer: + 32 2 518 21 23. Hiermee kunt u frauduleus misbruik vermijden door derden.
 • Bij diefstal moet de aanvrager dit onmiddellijk melden in een politiebureau en het aangifteformulier invullen. Beide documenten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag. Bel echter DOC STOP om uw kaart te blokkeren op het volgend nummer: + 32 2 518 21 23. Hiermee kunt u frauduleus misbruik vermijden door derden.
 • De consulaire diensten zijn open van maandag tot vrijdag, enkel op afspraak. Klik hier.

Indien u niet naar Parijs kan komen, klik hier voor uw opties te kennen.

 

Prijs

Paspoort 34 bladzijden volwassene 75€
Paspoort 34 bladzijden minderjarige 35€
Paspoort 66 bladzijden volwassene 340€
Paspoort 66 bladzijden minderjarige 210€

Voor een verzending per post, gelieve 2,50€ verzendingskosten toe te voegen aan bovenvermelde prijs, of  ons één envelop "lettre suivie" van 50gr, met reeds ingevuld adres, te bezorgen (het betreft niet een envelop met postzegels, "lettre verte" of "lettre prioritaire", maar een envelop met een barcode).

De Ambassade verwerpt elke verantwoordelijkheid eens de zending per "lettre suivie" is vertrokken. Dit betkent dat, indien u gekozen hebt voor een verzending per post, u alle verantwoordelijk op u neemt.

 

Betalingswijze

1. Voorafgaande betaling per overschrijving. In dit geval dient de aanvrager een betalingsbewijs mee te brengen.

Bankrekening van de Ambassade :
Bank : Crédit du Nord 
IBAN : FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083 
BIC : NORDFRPP 
In de mededeling, gelieve het volgende mee te delen: "PP + (meisjes-)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DDMMJJJJ)"

2. Ter plaatse kan u betalen met bankaart, zowel debet- als kredietkaarten zijn aanvaard (Visa, Mastercard, Maestro...).

Wegens veiligheidsredenen worden betalingen in baar geld of per check niet aanvaard.

 

Wachttijd

De productie neemt gemiddeld 10 dagen in beslag. U ontvangt een automatische e-mail van zodra het paspoort op onze post toekomt.

U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort af te halen. Na 3 maanden wordt het paspoort ambtshalve vernietigd en moet u op eigen kosten een niewe aanvraag indienen.

 

Afhaling paspoort

Het pasppoort kan ofwel in persoon op het Consulaat worden afgehaald, dan wel per post worden opgestuurd.

Om uw paspoort persoonlijk af te halen, gelieve een afspraak te maken via onze website.

 
Indien u niet naar Parijs kan komen, heeft u volgende opties:

 • Om het even welke Belgische consulaire beroepspost kan uw paspoortaanvraag aanvaarden. Het is niet nodig om op voorhand de toestemming te vragen aan ons Consulaat generaal in Parijs. Wij raden echter aan om op voorhand de website van de post waar u uw paspoort wenst aan te vragen, te raadplegen, om zodoende kennis te nemen van de lokale modaliteiten van de aanvraag.
 • Biometrische antenne in Straatsburg
 • Flying Kit
 • In België