Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Biometrisch paspoort - Parijs

Klik hier om een afspraak te maken.

Gelieve per dienst een afspraak te maken. 

Beste Bezoeker,

Welkom!

Graag een ogenblik van uw tijd om een aantal COVID-19-regels met betrekking tot uw bezoek aan onze Ambassade duidelijk te maken:

 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
 • Gelieve uw temperatuur te controleren alvorens u naar onze lokalen te begeven.
 • Gelieve een mondmasker te dragen.
 • Gelieve bij het betreden van de lokalen uw handen te wassen met uw eigen alcoholgel of met diegene die ter uwer beschikking wordt gesteld.

Dank u voor uw medewerking!

Algemeen

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in 52 landen te reizen waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. Klik hier voor de lijst.

In andere gevallen kunt u echter wel een paspoort nodig hebben. Een aantal landen eist een geldigheid van 6 maanden na de datum van terugkomst. Gelieve de website van de FOD Buitenlandse Zaken te controleren alsook contact op te nemen met de ambassade van het land van destinatie.

  
Procedure 

 • Sinds 03/09/2012 worden enkel nog biometrische paspoorten afgegeven. Voor het opnemen van de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) moet de aanvrager zich persoonlijk aanmelden aan het loket. De opname van de biometrische gegevens zijn ook verplicht voor de vernieuwing van een reispas. Het is niet mogelijk om een reispas te verlengen.
 • De aanvrager moet het aanvraagformulier invullen en onmiddellijk zijn huidig paspoort inleveren op zijn afspraak. Voor minderjarigen: klik hier voor het aanvraagformulier en vergeet niet een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders toe te voegen. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is de fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk. Het volstaat om een volledig dossier met 1 identiteitsfoto op te sturen naar de Ambassade per post. 
 • De aanvrager moet een bewijs van woonst voorleggen en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.
 • Bij verlies moet de aanvrager het aangifteformulier invullen en toevoegen aan de aanvraag. Bel echter DOC STOP om uw kaart te blokkeren op het volgend nummer: + 32 2 518 21 23. Hiermee kunt u frauduleus misbruik vermijden door derden.
 • Bij diefstal moet de aanvrager dit onmiddellijk melden in een politiebureau en het aangifteformulier invullen. Beide documenten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag. Bel echter DOC STOP om uw kaart te blokkeren op het volgend nummer: + 32 2 518 21 23. Hiermee kunt u frauduleus misbruik vermijden door derden.
 • De consulaire diensten zijn open van maandag tot vrijdag, enkel op afspraak. Klik hier.

Indien u niet naar Parijs kan komen, klik hier voor uw opties te kennen.

 
Afhaling paspoort

Om uw paspoort persoonlijk af te halen, gelieve een afspraak te maken via onze website.

 
Prijs

Persoonlijke afhaling van het paspoort: 

Volwassene : 75€ 
Minderjarige : 35€ 
PP 64 pagina's : 240€ 
PP 64 pagina's (minderjarige): 210€

Verzending per post: voeg 2,50€ verzendingskosten aan de prijs, of bezorg ons één (1) envelop "lettre suivie" van 50gr met uw adres reeds ingevuld. (Het gaat niet om een envelop met postzegels, "lettre verte", "lettre prioritaire", maar om een envelop met een barcode.

 
Betalingswijze

Voorafgaande betaling per overschrijving. In dit geval dient de aanvrager een betalingsbewijs mee te brengen.

Bankrekening van de Ambassade :
Bank : Crédit du Nord 
IBAN : FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083 
BIC : NORDFRPP 

In de mededeling, gelieve het volgende mee te delen: "PP + (meisjes-)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DDMMJJJJ)"

Ter plaatse kan u betalen met bancontact en kredietkaarten (Visa, Mastercard, Maestro...) of per overschrijving. In het laatste geval moet de overschrijving minimaal 1 week op voorhand gebeuren en dient u een betalingsbewijs mee te brengen.

Wegens veiligheidsredenen aanvaardt de dienst niet langer betalingen in baar geld of per check.

 
Wachttijd

De productie neemt gemiddeld 10 dagen in beslag. U ontvangt een automatische e-mail van zodra het paspoort op onze post toekomt. U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort af te halen. Na 3 maanden wordt het paspoort ambtshalve vernietigd en moet u de aanvraag opnieuw beginnen.

  
Nota

Kinderen jonger dan 6 jaar zijn niet verplicht persoonlijk te komen. Hun aanvraag kan per post gebeuren (aanvraagformulier getekend door BEIDE ouders, 2 recente identiteitsfoto's (minder dan 3 maanden oud), kopie van de identiteitskaarten van de ouders, betaling).

Meer informatie beschikbaar op volgende link:

Biometrisch paspoort

 
Wanneer een paspoort aanvragen?

 • voor het bestellen van vliegtuigtickets
 • in geval van slijtage van de foto
 • in geval van slijtage van de omslag

 
Indien u niet naar Parijs kan komen, heeft u volgende opties: