Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Herkrijging en bezit staat

Herkrijging van de Belgische nationaliteit

Personen die in de onmogelijkheid verkeerden een akte van behoud van de Belgische nationaliteit te ondertekenen, kunnen, sinds 12.07.2018, een herkrijging van de Belgische nationaliteit aanvragen bij  een beroepsconsulaat van België  in het buitenland.

Het komt de procureur des Konings toe, om al dan niet toestemming te geven aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, na beoordeling van de omstandigheden waarin de aanvrager de Belgische nationaliteit heeft verloren evenals de redenen waarom deze een herkrijging wenst.

 
Bezit staat van Belg
 

Sinds 12.07.2018, is het mogelijk een nationaliteitsverklaring wegens bezit van de staat van Belg te ondertekenen bij een beroepsconsulaat van België in het buitenland, indien de Belgische nationaliteit verkeerdelijk toegekend en ontnomen werd nadat de belanghebbende gedurende minstens 10 jaar de staat van Belg heeft genoten. 

Deze verklaring dient te worden ondertekend gedurende het jaar dat volgt op de definitieve beslissing over de betwisting van zijn Belgische nationaliteit.

Het komt de procureur des Konings toe, om al dan niet toestemming te geven  aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit in het geval van  bezit van de staat van Belg.

 

Om de lijst van nodige bewijsstukken te bekomen, die toe te voegen zijn bij de aanvraag van herkrijging van de Belgische nationaliteit of bezit van staat van Belg, gelieve contact op te nemen met het beroepsconsulaat van België bevoegd voor uw woonplaats.

Het is belangrijk een volledig dossier in te dienen om een niet-ontvankelijkheid van de aanvraag te vermijden.