Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Burgerlijke Stand Adreswijziging - Parijs

Adreswijziging - Parijs

Eens u ingeschreven bent in onze consulaire registers, is het belangrijk dat u ons elke verhuis meedeelt.

U dient enkel dit formulier ingevuld en getekend (één formulier per volwassene), samen met een bewijs van domicilie en een kopij van uw identiteitskaart, op te sturen naar paris.population@diplobel.fed.be. Elke volwassene dient zijn eigen formulier te tekenen.
Gelieve in uw e-mail de namen, voornamen, geboortedata en (indien gekend) rijksregisternummers van alle door deze verhuis betrokken minderjarigen aan te duiden.