Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Burgerlijke Stand Huwelijk Frankrijk Aanvraag attest van geen huwelijksbeletsel

Aanvraag attest van geen huwelijksbeletsel

1ste stap :

U stuurt per post:

 • een formulier van aanvraag door u ingevuld en ondertekend,
 • een kopie van uw Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort,
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de partner,
 • een recent bewijs van woonst (attest van de gemeente, kopie factuur elektriciteit of vaste telefoon, …),
 • het bewijs van uw betaling van 20€, enkel via overschrijving: klik hier voor het bekomen van de bankgegevens
 • een vooraf geadresseerde omslag “Lettre suivie” voor het terugzenden van het attest (het betreft noch een omslag voorzien van postzegels, noch een omslag “prioritaire”, noch een omslag “lettre verte”, maar een omslag voorzien van een streepjescode)

OF

U stuurt per mail :

 • een formulier van aanvraag door u ingevuld en ondertekend,
 • een kopie van uw Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort,
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de partner,
 • een recent bewijs van woonst (attest van de gemeente, kopie factuur elektriciteit of vaste telefoon, …),
 • het bewijs van uw betaling van 22,50€ (20€ voor de onkosten van de afgifte van het AGHB en 2,50€ voor de verzendingskosten), enkel via overschrijving: klik hier voor het bekomen van de bankgegevens.

 
Deze documenten dienen opgestuurd te worden naar onderstaand adres: 
Ambassade van België
9 Rue de Tilsitt
75840 Paris CEDEX 17

e-mail: paris@diplobel.fed.be

 

2de stap:

Na studie van uw dossier zullen wij, indien noodzakelijk, contact met u opnemen.
 

3de stap:

Indien uw dossier volledig is, zal het attest van geen huwelijksbeletsel worden opgemaakt en u worden opgestuurd per “Lettre suivie” naar uw adres van woonst.
 

Opmerkingen:

 • Indien wij over onvoldoende gegevens beschikken kunnen bijkomende bewijsstukken en/of een extra termijn vereist worden.
 • Het Consulaat kan u eventueel vragen om samen met uw partner naar voor een onderhoud ter plaatse te komen en kan ook het advies vragen van de Procureur des Konings opvragen.
 • Het attest wordt nooit op dezelfde dag van de aanvraag afgegeven.