Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Identiteitskaarten - eID - Parijs

Identiteitskaarten - eID - Parijs

Klik hier om een afspraak te maken.

Gelieve per dienst een afspraak te nemen. 

Beste Bezoeker,

Welkom!

Graag een ogenblik van uw tijd om een aantal COVID-19-regels met betrekking tot uw bezoek aan onze Ambassade duidelijk te maken:

  • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
  • Gelieve uw temperatuur te controleren alvorens u naar onze lokalen te begeven.
  • Gelieve een mondmasker te dragen.
  • Gelieve bij het betreden van de lokalen uw handen te wassen met uw eigen alcoholgel of met diegene die ter uwer beschikking wordt gesteld.

Voor uw identiteitskaartaanvragen, raden wij aan om het dossier per post op te sturen.

Dank u voor uw medewerking!

 

 

1. Geldigheidsduur van een eID
2. Procedure
3. Wijzen van afhaling en activatie
4. Prijs en betalingswijze
 

Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 25 maart 2003, dient elke Belge ouder dan 15 jaar in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart.

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in meer dan 50 landen te reizen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. U vindt de lijst van deze landen op de website van de FOD Binnelandse Zaken. 

Opgelet: Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014, is het bekomen van een identiteitskaart bij een Belgische Consulaat enkel mogelijk voor Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters. Voor meer informatie, gelieve onze webpagina betreffende de inschrijving te raadplegen.

De aanvraag van een identiteitskaart kan persoonlijk of per post gebeuren. In deze tijden van pandemie, geven wij de voorkeur aan het overmaken van het dossier per post. U wordt niet recontacteerd in geval uw kaart niet meer geldig is, u bent dus zelf verantwoordelijk voor het indienen van een vernieuwingsaanvraag. Wij kunnen geen attest afleveren betreffende een aanvraag die in behandeling is. 

Sinds 1 oktober 2015 kan een Kids-ID voor een Belgisch kind minder dan 12 jaar, en ingeschreven in het buitenland, aangevraagd worden. Consulteer desbetreffende pagina voor meer informatie.

Ereconsulaten zijn niet bevoegd voor deze materie. U dient uw aanvraag enkel en alleen in te dienen bij de consulaire beroepspost bevoegd voor uw woonplaats. Het is niet mogelijk een identiteitskaartaanvraag in te dienen in België.

 
Nota

De oude identiteitskaart moet ons verplicht worden teruggestuurd op het moment van ontvangst van de nieuwe eID.

Opgelet : de eIDs blijven ter beschikking gedurende 3 maanden. Na deze periode worden ze ambtshalve vernietigd.

VERGEET NIET

  • De gewenste hoofdtaal van uw identiteitskaart te vermelden
  • Om op het handtekeningsformulier binnen het juiste kader te tekenen, in het zwart