Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Kids-ID voor minderjarigen in het buitenland - Parijs

Kids-ID voor minderjarigen in het buitenland - Parijs

  
Klik hier om een afspraak te maken.

Gelieve per dienst een afspraak te maken. 

Beste Bezoeker,

Welkom!

Graag een ogenblik van uw tijd om een aantal COVID-19-regels met betrekking tot uw bezoek aan onze Ambassade duidelijk te maken:

 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
 • Gelieve uw temperatuur te controleren alvorens u naar onze lokalen te begeven.
 • Gelieve een mondmasker te dragen.
 • Gelieve bij het betreden van de lokalen uw handen te wassen met uw eigen alcoholgel of met diegene die ter uwer beschikking wordt gesteld.

Dank u voor uw medewerking!

 

Opgelet! Wegens een update van de software zal de dienst identiteitskaarten niet in staat zijn om aanvragen te behandelen mits het oude formulier. Indien u toch gebruik heeft gemaakt van het oude formulier, zal de dienst verplicht zijn u te moeten contacteren om een nieuw dossier samen te stellen. Gelieve een extra wachttijd te voorzien voor de behandeling van uw aanvraag.

 

 

1. Geldigheidsduur van een KidsID ?
2. Procedure
3. Prijs
4. Betalingswijze
5. Wachttijd
6. Nota - Functie "Hallo Ouders"

 

Sinds 1 oktober 2015 kunnen ouders van een Belgische kind minder dan 12 jaar, ingeschreven in een consulaire beroepspost, een electronische identiteitskaart aanvragen voor dit kinds (KidsID).

 
Wat is de geldigheidsduur van een KidsID ?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

 
Procedure

U moet uw aanvraag indienen bij de consulaire post waar het kind is ingeschreven.

Om dit te doen, stuur volgende documenten op:

 1. Het formulier, ingevuld en getekend door de ouders. Klik hier om het formulier te downloaden. 
 2. fotocopie van de identiteitskaarten of paspoorten van beide ouders.
 3. uw betaling van 10€ (zonder verzendingskosten).
 4. één identiteitsfoto die voldoet aan de ICAO normen.
 5. Bewijs van woonst van minder dan drie maanden (factuur van elektriciteit, van water, van gas, van vaste telefonie, huurcontract…).
 6. Bij verlies van de vorige kaart, vul ik het aangifteformulier in en voeg ik het toe aan de aanvraag.
 7. Bij diefstal van de vorige kaart, geef ik dit onmiddellijk aan in een politiebureau en vul ik het aangifteformulier in. Beide aangiftes voeg ik toe aan de aanvraag. 

De consulaire post kan uw aanvraag pas behandelen indien al deze elementen ontvangen zijn.

In deze tijden van pandemie, geven wij de voorkeur aan het overmaken van de identiteitskaartaanvraag per post (niet per e-mail), naar het volgende adres:

Ambassade van België
Dienst Reis- en Identiteitsdocumenten
9 rue de Tilsitt
75840 Paris - Cedex 17

Prijs

Een KidsID kost 10€.

Verzending per post van de KidsID : 15 euros (behalve indien u zelf twee (2) enveloppen van het type "lettre suivie" van 20g opstuurt met uw adres reeds ingevuld. Het gaat niet om een envelop met postzegels, "lettre verte", "lettre prioritaire", mais om een envelop met een barcode)

 
 Betalingswijze

Voorafgaande betaling per overschrijving. In dit geval dient de aanvrager een betalingsbewijs opsturen op hetzelfde moment als de formulieren.

Bankrekening van de Ambassade :
Bank : Crédit du Nord 
IBAN : FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083 
BIC : NORDFRPP 

In de mededeling, gelieve het volgende mee te delen: « KidsID + naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DDMMJJJJ) »

Ter plaatse kan u betalen met bancontact en kredietkaarten (Visa, Mastercard, Maestro...) of per overschrijving. In het laatste geval moet de overschrijving minimum 1 week op voorhand gebeuren en dient u een betalingsbewijs mee te brengen.

Wegens veiligheidsredenen aanvaardt de dienst niet langer betalingen in baar geld of per check.

 
Wachttijd

De productie neemt gemiddeld 6 weken in beslag.

 
Nota -  Functie « Hallo Ouders »

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be.