Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Kids-ID voor minderjarigen jonger dan 12 jaar - Parijs

Kids-ID voor minderjarigen jonger dan 12 jaar - Parijs

  
Klik hier om een afspraak te maken.

Gelieve per dienst een afspraak te maken. 
Kom op tijd naar uw afspraak: indien u meer dan 15 minuten te laat bent, wordt uw afspraak geannuleerd.

Beste Bezoeker,

Welkom!

Graag een ogenblik van uw tijd om een aantal COVID-19-regels met betrekking tot uw bezoek aan onze Ambassade duidelijk te maken:

 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
 • Gelieve uw temperatuur te controleren alvorens u naar onze lokalen te begeven.
 • Gelieve een mondmasker te dragen.
 • Gelieve bij het betreden van de lokalen uw handen te wassen met uw eigen alcoholgel of met diegene die ter uwer beschikking wordt gesteld.

Dank u voor uw medewerking!

 

 

Sinds 1 oktober 2015 kunnen ouders van een Belgische kind van minder dan 12 jaar, ingeschreven in een consulaire beroepspost, een electronische identiteitskaart Kids-ID aanvragen voor dit kind.

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in meer dan 50 landen te reizen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. U vindt de lijst van deze landen op de website van de FOD Binnelandse Zaken. 

Opgelet: Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014, is het bekomen van een identiteitskaart bij een Belgische Consulaat enkel mogelijk voor Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters. Voor meer informatie, gelieve onze webpagina betreffende de inschrijving te raadplegen.

Ereconsulaten zijn niet bevoegd voor deze materie. U dient uw aanvraag enkel en alleen in te dienen bij de consulaire beroepspost bevoegd voor uw woonplaats.

 

OPGELET: Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken

Conform de Europese regelgeving, moeten alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten. De Belgische gemeenten leveren deze nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken sinds eind 2020 af. In de komende weken volgen alle Belgische beroepsconsulaten. We zijn ons er van bewust dat de aanvraag van een Kids-ID daardoor meer inspanningen van u zal vergen. De aanwezigheid van elk kind ouder dan 6 jaar zal immers vereist zijn om een goede identificatie te garanderen, met een elektronische handtekening en een foto ter plaatse afgenomen, zoals dat nu reeds voor een paspoort het geval is. Enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart als reisdocument (in meer dan 50 landen) in stand houden. Als uw kind reeds een Kids-IDbezit, blijft deze geldig tot de vervaldatum - het is niet verplicht om deze te vervangen vóór deze datum.

 
Geldigheidsduur

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

 

Prijs en betaalwijze

1. Prijs

Persoonlijke afhaling van de Kids-ID: 10 euro 

Verzending per post van de Kids-ID: 15 euro

2. Betaalwijze

De betaling gebeurt in principe ter plaatse met debet- of kredietkaart (Carte bleue, Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, ...). Wij aanvaarden geen American Express-kaarten. Wegens veiligheidsredenen aanvaarden wij evenmin betalingen in baar geld, per check noch per cashmandaat.

Indien u per overschijving wenst te betalen, moet de overschrijving minimum 1 week op voorhand gebeuren en dient het betalingsbewijs tegelijk met de rest van het aanvraagdossier te worden voorgelegd.

Bankrekening van de Ambassade :

 • Bank : Crédit du Nord 
 • IBAN : FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083 
 • BIC : NORDFRPP 

Gelieve het volgende in de mededeling mee te delen: « Kids-ID + naam en voornaam van het kind + geboortedatum (DDMMJJJJ) ».

Procedure en termijnen

Voor kinderen jonger dan 6 jaar, kan de aanvraag voor Kids-ID opgestuurd worden per post (niet per e-mail) naar het volgende adres:

Ambassade van België
Dienst Reis- en Identiteitsdocumenten
9 rue de Tilsitt
75840 Paris - Cedex 17

Voor kinderen vanaf 6 jaar, omwille van de invoering van de biometrische identiteitskaart, dient een Kids-ID in persoon en op afspraak te worden aangevraagd bij ons Consulaat-Generaal in Parijs. Het is sinds 21 juni 2021 niet meer mogelijk een aanvraag voor Kids-ID per post in te dienen voor een kind van 6 jaar en ouder.

Indien gemakkelijker voor u, kunt u alternatief de Kids-ID in persoon aanvragen in België, bij (1) de Belgische gemeente waar het kind laatst ingeschreven was, of (2) de Belgische gemeente van geboorte van het kind als het kind nooit in België heeft gewoond, maar er wel is geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als het kind nooit in België heeft gewoond en er ook niet geboren is. Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100 euro, variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel sneller (binnen de twee werkdagen). Gelieve te noteren dat beide ouders verplicht aanwezig moeten zijn – alleen zo kan aangenomen worden dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.
In tegenstelling tot de aanvraag van een gewoon paspoort, is de aanvraag van een Kids-ID bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar het kind ingeschreven is, niet mogelijk.

Het is eveneens mogelijk om de biometrische gegevens van uw kind in een andere Belgische consulaire beroepspost van uw keuze te laten afnemen, om vervolgens de Kids-ID bij ons Consulaat-Generaal in Parijs aan te vragen. Hiervoor dient u ons op voorhand en per e-mail aan pas.paris@diplobel.fed.be een volledig aanvraagdossier op te sturen (inclusief betaalbewijs - zie hoofdstuk hieronder), met vermelding van welke consulaire post u verkiest voor de afname van de biometrische gegevens. Onze diensten zullen u vervolgens de toestemming geven om de biometrische gegevens van uw kind te laten afnemen in die andere consulaire post. Eens de biometrie afgenomen, dient u ons binnen de drie maanden en per e-mail het document dat deze afname van de biometrie bevestigt, die de andere consulaire post u afgegeven zal hebben, op te sturen. Pas dan wordt de Kids-ID aangemaakt.

De foto en handtekening die eventueel bij een eerdere aanvraag van Kids-ID of paspoort werden geregistreerd, kunnen om wettelijke en privacyredenen niet worden hergebruikt voor de nieuwe aanvraag van een Kids-ID.

De oude Kids-ID moet verplicht worden terugbezorgd op het moment van ontvangst van de nieuwe kaart.

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 6 weken in beslag.

 

Samenstelling van het dossier

Het identiteitskaartaanvraagdossier dient de volgende documenten te bevatten:

 1. Het aanvraagformulier, ingevuld en getekend door beide ouders:

  1. Aanvraagformulier voor kinderen jonger dan 6 jaar (zie uitleg hierboven onder "Procedure en termijnen").

  2. Aanvraagformulier voor kinderen ouder dan 6 jaar (zie uitleg hierboven onder "Procedure en termijnen"). In tegenstelling tot wat op het formulier staat aangeduid, is het niet nodig ons het formulier op voorhand op te sturen: gelieve gewoon online afspraak te nemen en het ingevulde formulier naar het loket mee te brengen op de dag van uw afspraak.

 2. Identiteitsfoto die voldoet aan de regels (niet nodig indien de aanvraag in aanwezigheid van het kind wordt ingediend aan het loket).

 3. Bewijs van woonst van minder dan drie maanden (factuur van elektriciteit, water, gas, vaste telefonie, huurcontract…) op naam van de ouder bij wie het kind leeft.

 4. Kopie van het huidig identiteitsbewijs (identitetiskaart en/of paspoort) van de ouders.

 5. Bewijs van betaling (zie hoofdstuk hierboven).

 6. Bij verlies van de vorige kaart: het aangifteformulier van , ingevuld en getekend. Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DocStop, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.

 7. Bij diefstal van de vorige kaart: het aangifteformulier, ingevuld en getekend, evenals de diefstalverklaring afgelegd bij de politie.Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DocStop, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.

 

Afhalingswijzen

1. Persoonlijk

Zodra wij de Kids-ID ontvangen, zal u per post ingelicht worden. Een van de ouders die op hetzelfde adres als het kind leeft, kan dan persoonlijk naar onze loketten komen (op afspraak) om de certificaten te activeren en de Kids-ID in ontvangst te nemen. Vergeet niet de PUK-code, op voorhand ontvangen via de post, mee te nemen. Indien de Kids-ID niet binnen drie maanden wordt opgehaald, wordt ze vernietigd.

2. Per post “lettre suivie”

Indien u ervoor gekozen hebt de Kids-IS per post te ontvangen, zal u de PUK-code en de kaart in twee verschillende enveloppen ontvangen. De codes zijn vergezeld van een standaardbrief, zoals in België, met de vermelding dat u de Kids-ID mag komen afhalen. Gelieve deze melding te negeren. De kaart zal niet geactiveerd zijn - gelieve hiervoor de procedure vermeld in het volgend hoofdstuk te volgen.

De Ambassade verwerpt elke verantwoordelijkheid eens de zending per "lettre suivie" is vertrokken. Dit betkent dat, indien u gekozen hebt voor een verzending per post, u alle verantwoordelijk op u neemt.

Activatie en codes

Indien u de Kids-ID wenst te gebruiken voor online identificatie, kunt u zich persoonlijk, met de PUK-code en de Kids-ID, wenden tot om het even welke Belgische gemeente (vraag hen uitdrukkelijk de certificaten te activeren en te vervangen), of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Parijs (op afspraak).

Het niet activeren van de Kids-ID verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral voor bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties, …). Indien de Kids-ID niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om geneeskundige zorgen te krijgen in Belgische hospitaals of om medicijnen in apotheken in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be. U vindt meer informatie op www.eid.belgium.be.

Voor de nieuwe Kids-ID, moet de PUK-code niet meer worden bewaard na de activatie van de kaart. Indien u de PIN-code van een nieuwe en geactiveerde kaart bent vergeten, kunt u een nieuwe code bekomen door bij om het even welke Belgische gemeente of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Parijs (op afspraak), langs te gaan. Een PUK-code of herdruk van de PUK-code is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN-code van nieuwe kaarten, eenmaal deze geactiveerd zijn. 

 
Functie « Hallo Ouders »

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart: www.eid.belgium.be.