Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Nationaliteit Dubbele nationaliteit - Parijs

Dubbele nationaliteit - Parijs

1) Dubbele nationaliteit van rechtswege toegekend:

Iemand die automatisch een andere nationaliteit heeft toegekend gekregen door één van de ouders of adoptanten, is bipatride van bij de geboorte en wordt ook zo beschouwd door de Belgische overheid.

2) Vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit:

Het art. 22§1,1° van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN), ingevoerd door de Wet van 28.06.1984, in werking getreden op 01.01.1985, voorzag dat “hij die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt, verliest de staat van Belg”.

Dit wilde dus zeggen dat iedereen die vrijwillig – d.w.z. als gevolg van een vrijwillige daad – een andere nationaliteit verwierf na zijn achttiende verjaardag (bijvoorbeeld door naturalisatie of via optie na huwelijk), van rechtswege de Belgische nationaliteit verloor op datum van de verwerving van de andere nationaliteit.

De wet van 27.12.2006 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28.12.2006, voorziet de afschaffing van art. 22 §1,1° van het WNB, waardoor men vrijwillig een andere nationaliteit kan verkrijgen zonder de Belgische te verliezen.

Deze mogelijkheid ging van kracht via de publicatie van twee Koninklijke Besluiten.

Namelijk:

Vanaf 9 juni 2007 verliezen de Belgische onderdanen die vrijwillig een nationaliteit verwerven van een Staat die geen deel uitmaakt van het Verdrag Raad van Europa niet meer hun Belgische nationaliteit

Vanaf 28 april 2008 verliezen de Belgische onderdanen die vrijwillig een nationaliteit verwerven van een Staat die deel uitmaakt van het Verdrag Raad van Europa niet meer hun Belgische nationaliteit.

De lidstaten van het Verdrag Raad van Europa zijn: Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen.

Dit betekent dus dat u vanaf 28 april 2008 de Belgische nationaliteit niet meer verliest indien u vrijwillig een andere nationaliteit verwerft (bijvoorbeeld de Franse nationaliteit door naturalisatie).

De reglementering i.v.m. de dubbele nationaliteit is gedetailleerd op de website van Buitenlandse Zaken in Brussel.

U kan het Wetboek van de Belgische Nationaliteit hier consulteren.