Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Diversen Dubbel belastingverdrag tussen België en Frankrijk - Parijs

Dubbel belastingverdrag tussen België en Frankrijk - Parijs

Zowel Frankrijk als België hanteren een ingewikkelde fiscale reglementering. Anderzijds is de fiscale otestand van elke persoon verschillend. Belgische ambassades en consulaten zijn hiervoor niet bevoegd en beschikken niet over een fiscale dienst; het heeft derhalve geen zin dat u zich tot ons wendt met uw vragen omtrent belastingen.

België en Frankrijk hebben in 1964 een Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend.

Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbel belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen.” (overeenkomst van 10/03/1964) Hier te downloaden.

Avenanten ondertekend op 15/02/1971, 08/02/1999, 12/12/2008 en 07/07/2009.