Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Flying Kit

Er zijn verschillende missies per jaar. Gedurende deze missies komt een medewerker van de consulaire dienst ter plaaste om uw biometrische gegevens op te nemen die nodig zijn voor het aanmaken van een paspoort en/of een identiteitskaart.

 

Wanneer?

 

20/03 tot 21/03/23

22/03 tot 24/03/23

28/03 tot 31/03/23

07/04/2023

Martinique

Guadeloupe

Bordeaux

Kourou

CG Parijs

CG Parijs

CG Marseille

CG Parijs

VOLZET

VOLZET

VOLZET

31/03/2023

 
Hoe?

 
De post (Ambassade in Parijs of Consulaat-Generaal in Marseille) dient uw volledig dossier ten laatste 14 dagen voor de aangegeven datum te ontvangen (op tijd ontvangen dossiers zijn verzekerd van een afspraak zolang de missie niet volzet is!!). Dossiers die we te laat ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor de gevraagde missie. 

 
Dossier te versturen naar de Ambassade in Parijs:

 • OPGELET: Gelieve uw dossier pas op te sturen eens de missie van uw keuze is aangekondigd in de planning hierboven. Het heeft geen nut uw dossier op te sturen indien de missie niet aangekondigd is, er zal geen rekening worden gehouden met uw dossier.
 • Dossier ENKEL per e-mail op te sturen naar flyingkit.paris@diplobel.fed.be.
 • Titel van de e-mail: FK Plaats van de missie + NAAM Voornaam
 • Aanvraagformulier, correct ingevuld en getekend. De aanvraag voor een minderjarige moet door de ouder bij wie het kind woont, of door de voogd worden ondertekend
 • Betalingsbewijs, enkel per overschrijving
 • Recent bewijs van woonst
 • Kopie van uw huidige Belgische identiteitskaart en/of paspoort
 • Voor een minderjarige: kopie van de identiteitskaart van de ouder/voogd
 • Verklaring van verlies/diefstal (indien van toepassing)

 
Dossier te versturen naar het Consulaat-Generaal in Marseille:

 • Dossier op te sturen per mail naar marseille@diplobel.fed.be of per post naar volgend adres:
  Consulaat-Generaal van België
  112 Boulevard des Dames
  13002 Marseille
 • Titel van de e-mail: FK Plaats van de missie + NAAM Voornaam en bijlagen enkel in PDF-formaat
 • Aanvraagformulier, naar behoren ingevuld en ondertekend.
  De aanvraag voor een minderjarige moet door de ouder bij wie het kind woont, of door de voogd worden ondertekend + kopie van het identiteitsbewijs van de ouder/voogd toevoegen. Indien slechts één ouder het hoederecht uitoefent, dient het bewijs hiervan te worden gegeven.
 • Een kopie van uw huidige Belgische identiteitskaart en/of paspoort
 • Voor een minderjarige: kopie van de identiteitskaart van de ouder(s)/voogd
 • Een recent bewijs van woonst (kopie factuur EDF/water/gas of vaste telefoon, of huurcontract)
  Indien u inwonend bent, een attest opgesteld door de persoon die u herbergt + kopie van zijn/haar identiteitsdocument + kopie van het bewijs van woonst op zijn/haar naam.
 • De betaling ENKEL per overschrijving (bewijs van betaling toevoegen). De prijs staat vermeld op het aanvraagformulier.
 • Verklaring van verlies/diefstal (indien van toepassing)
De consulaire diensten dragen geen enkele verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de goede ontvangst van uw paspoort eenmaal het paspoort per post werd verstuurd. Indien u opteert voor de ontvangst per post, aanvaard u iedere verantwoordelijkheid.

 
Prijs van een paspoort :

Volwassene: 75€ 
Minderjarige : 35€ 
PP 66 pagina's : 240€ (volwassene) 210€ (minderjarige)

eID ( >12 jaar) : 20€

Kids-ID ( <12 jaar) : 10€

 

 
Betalingswijze:

Ambassade van België in Parijs:

 • Bank: Crédit du Nord
 • Titularis van de rekening: Ambassade van België
 • IBAN code: FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083
 • BIC code: NORDFRPP

Duidelijk het volgende vermelden: “FK+ familienaam & voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DD/MM/JJ)

 
Consulaat-Generaal van België in Marseille:

 • Bank: HSBC
 • Titularis van de rekening: Consulat Général de Belgique
 • IBAN: FR76 3005 6001 9601 9600 9862 265
 • SWIFT: CCFRFRPP

Duidelijk het volgende vermelden: “FK+ familienaam & voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DD/MM/JJ)”