Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Dubbele nationaliteit

Dubbele nationaliteit

1) Dubbele nationaliteit van rechtswege toegekend:

Iemand die automatisch een andere nationaliteit heeft toegekend gekregen door één van de ouders of adoptanten, is bi-patride van bij de geboorte en wordt ook zo beschouwd door de Belgische overheid.

2) Vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit (vanaf 18 jaar):

Het art. 22§1,1° van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN), ingevoerd door de Wet van 28.06.1984, in werking getreden op 01.01.1985, voorzag dat “hij die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt, verliest de staat van Belg”.

Dit wilde dus zeggen dat iedereen die vrijwillig – d.w.z. als gevolg van een vrijwillige daad – een andere nationaliteit verwierf na zijn achttiende verjaardag (bijvoorbeeld door naturalisatie of via optie na huwelijk), van rechtswege de Belgische nationaliteit verloor op datum van de verwerving van de andere nationaliteit.

Als u vóór 9 juni 2007 vrijwillig een vreemde nationaliteit heeft verkregen heeft u de Belgische verloren.

Als u tussen 9 juni 2007 en 28 april 2008 vrijwillig een vreemde nationaliteit hebt verkregen, hebt u de Belgische niet verloren, behalve als de vrijwillig verkregen nationaliteit deze is van een van de volgende landen: Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Als u na 28 april 2008 vrijwillig om het even welke vreemde nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische niet.
 

De reglementering i.v.m. de dubbele nationaliteit en verlies van de Belgische nationaliteit is gedetailleerd op de website van Buitenlandse Zaken in Brussel.

U kan het Wetboek van de Belgische Nationaliteit hier consulteren.