Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Heeft mijn kind automatisch de Belgische nationaliteit?

Heeft mijn kind automatisch de Belgische nationaliteit?

Overeenkomstig het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, "Belg is het kind geboren in het buitenland :

  • uit een Belgische ouder geboren in België ;
  • uit een Belgische ouder die, binnen een termijn van vijf jaar na de geboorte, een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind".

Met andere woorden :

  • als de vader of de moeder Belg is en geboren in België, dan bezit het kind van rechtswege de Belgische nationaliteit zonder bijkomende formaliteit ;
  • als de vader of de moeder Belg is maar geen van beiden geboren is in België, dan moet men om de Belgische nationaliteit aan het kind toe te kennen, een verklaring afleggen voordat het kind 5 jaar oud is.
    Neem contact met de ambassade of het consulaat-generaal van België waarbij u ingeschreven bent om een afspraak te maken voor deze verklaring.

Indien de andere ouder Frans is, dan kan het kind in principe ook de Franse nationaliteit hebben volgens de regels van de Franse wetgeving. Voor elke inlichting hierover wendt u zich tot de bevoegde Franse overheden (mairie).

De reglementering omtrent het toekenning van de  Belgische nationaliteit wordt omstandig uitgelegd op de website van Buitenlandse Zaken te Brussel.

De officiële tekst van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit is te raadplegen onder deze snelkoppeling.