Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Kan ik de Belgische nationaliteit aanvragen?

Kan ik de Belgische nationaliteit aanvragen?

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een belangrijke grondige wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen zijn in werking getreden op 01/01/2013.  

Voor personen die niet legaal in België verblijven is er geen mogelijkheid meer om de Belgische nationaliteit te verwerven op vrijwillige basis. Onder verblijf in België moet begrepen worden: de inschrijving in het bevolking-, vreemdelingen- of wachtregister.

Bijgevolg is vanaf 01/01/2013:

  • de naturalisatie van personen die niet legaal in België verblijven niet meer mogelijk (art.19 van het WBN);
  • geen enkele optieverklaring door personen die niet legaal in België verblijven meer mogelijk (art. 12bis, 13&14 en 16 van het WBN);
  • de verklaring wegens bezit van staat afgeschaft (art. 17 van het WBN);
  • de herkrijgingverklaring vanuit het buitenland niet meer mogelijk (art. 24 van het WBN). 

Voor alle vragen over de nieuwe voorwaarden en procedures voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, nodig ik u uit zich te wenden tot de dienst Nationaliteit van de FOD Justitie of tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun hoofdverblijfplaats in België.

Voor meer info, klik hier.