Naar België komen

Alle informatie die u nodig heeft wanneer u naar België komt.

Franse identiteitskaart 10+5

Informatie over de Franse identiteitskaart 10+5.
  1. Laatst bijgewerkt op

Het decreet van 18 december 2013 heeft de geldigheid van de Franse identiteitskaart voor meerderjarigen met 5 jaar verlengd. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht voor de Franse identiteitskaarten afgegeven tussen 1 januari 2004 en 31 december 2013 waardoor deze geen 10 maar 15 jaar geldig zijn.

Aangezien Frankrijk en België tot de Schengenconventie zijn toegetreden, is er geen grenscontrole tussen beide landen, tenzij in uitzonderlijke gevallen, bepaalt door de conventie. De Dienst Vreemdelingenzaken, de centrale autoriteit in België die toezicht houdt op de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bevestigt dat het de automatische verlenging van 10 naar 15 jaar niet erkend. Het is dus belangrijk dat u in het bezit bent van een geldige identiteitskaart waarop deze geldigheid dan ook duidelijk vermeld is.

U loopt het risico op een administratieve boete van €200 indien u niet in het bezit bent van een geldige identiteitskaart of geldig paspoort bij de grensovergang. Het attest hierover dat u via internet kan terugvinden, geldt niet als een geldig identiteitsdocument.

Voor bijkomende info, raadpleeg de website Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Dit decreet handelt niet over de Belgische identiteitskaart afgegeven in Frankrijk.