Naar België komen

Alle informatie over het visum voor België.

Visum voor lang verblijf (meer dan 90 dagen)

Procedure te volgen voor een visumaanvraag voor lang verblijf.
 1. Laatst bijgewerkt op

Het Consulaat-Generaal in Parijs is alleen toegankelijk op afspraak. Lees nauwkeurig de onderstaande procedure.

Er wordt geen informatie per telefoon gecommuniceerd. Schrijf ons uitsluitend per e-mail op paris.visa@diplobel.fed.be.

1. Wie kan een visum aanvragen?

Op het moment van het indienen van de visumaanvraag moet u een langdurig permanent verblijf in Frankrijk hebben en dus in het bezit zijn van een Franse verblijfskaart of vergunning.

Als u tijdelijk in Frankrijk verblijft (toerist,...), neem dan contact op met de Ambassade van het Koninkrijk België in het land waar u gewoonlijk verblijft.

2. Wanneer een visum aanvragen?

U dient de visumaanvraag ruim van tevoren in te dienen, en maximaal 6 maanden vóór de geplande reisdatum. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, het type visum dat wordt aangevraagd en de periode van het jaar, kunnen de behandelingstijden variëren.

3. Hoe het visumaanvraagdossier opstellen?

Neem de tijd om uw volledige visumaanvraagdossier voor te bereiden.
 

3.1. Kosten

In principe moet u twee soorten kosten betalen: een retributie en een consulaire vergoeding.

 • Retributie

Behalve in bepaalde gevallen, moet een retributie voor de administratieve kosten worden betaald voordat u uw visumaanvraag indient.

De retributie moet in euro's betaald worden via overschrijving aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het bewijs van betaling van deze retributie moet toegevoegd worden aan uw visumaanvraag.

Raadpleeg  de website van de Dienst Vreemdelingenzaken om het bedrag van de retributie te identificeren en de betalingsprocedure te volgen.

 • Consulaire kosten

Bij het indienen van de visumaanvraag bij het Consulaat-Generaal, moet u 180 € consulaire kosten betalen, ter plaatse en met een bankkaart.
 

3.2. Documenten

De documenten die moeten worden ingediend, hangen van het type visum dat wordt aangevraagd af. Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De in te dienen documenten moeten minder dan 6 maanden oud zijn en in het Frans, Nederlands of Duits zijn. Indien nodig moeten uw documenten vertaald, gelegaliseerd of geapostilleerd worden.

Hieronder vindt u informatie over de meest voorkomende visumaanvragen.
 

 • Medisch certificaat en lijst van goedgekeurde arts

Een medisch attest kan worden opgesteld door een arts ingeschreven in de Orde der Artsen in België, of door een van de erkende artsen: 

 1. Parijs: Centre médical OPERA, 31 rue Caumartin - 75009 Parijs (tel: 01 44 51 68 28)
 2. Regio Grand Est: Dr. Nathan ABENHAIM, 35 Boulevard Tauler - 67000 Straatsburg (tel: 03 88 37 32 32)
 3. Regio Hauts-de-France: Dr. Pierre-Marie WACQUEZ, 26 rue Pasteur - 59110 La Madeleine (tel : 03 20 55 54 54)
 4. Marseille: Dr. Stéphane DINVAUX, Centre Médical Grand St-Giniez, 123 Avenue de Mazargues - 13008 Marseille (tel : 04 91 22 04 04).

Het model van het medisch attest is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.
 

 • Werken in België

Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken indien u een visum wenst te verkrijgen voor:

 • Werknemer (gecombineerde vergunning)
 • Zelfstandige (beroepskaart)
 • Stage en opleiding in bedrijven
 • Vrijwilliger
 • Jaar van het zoeken naar een baan na school
 • Onderzoeker
 • Postdoctoraal onderzoeker
 • Au pair-jongere
 • Seizoenarbeider
   
 • Studeren in België

Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken indien u een visum wenst te verkrijgen voor:

 • Studies in het publiek of privé hoger onderwijs
 • Studies in het secundair onderwijs
 • Stage als onderdeel van de studie

Voor tenlastenemingen van studenten (bijlage 32), raadpleeg onze specifieke pagina.

Voor vragen over beurzen, huisvesting en onderwijs in de Franse Gemeenschap, de  Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap, raadpleeg de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
 

 • Gezinshereniging in België

Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken indien u een visum voor gezinshereniging wenst te verkrijgen met:

 • Een Belg
 • Een EU/EER vreemdeling
 • Een niet EU/EER vreemdeling
 • Een vluchteling of begunstigden van een subsidiaire bescherming
  ​​​​​​​

4. Waar en hoe een visum aanvragen?

 1. Vult het online aanvraagformulier in op Visa-On-Web. Hieronder vindt u de instructies.
 2. U maakt dan een afspraak. U moet uw visumaanvraag persoonlijk indienen bij het Consulaat-Generaal in Parijs.
 3. U komt op tijd aan uw afspraak met alle originele documenten. Ter plaatse trekken we een foto en nemen uw vingerafdrukken.