Naar België komen

Alle informatie die u nodig heeft wanneer u naar België komt.

Visum voor lang verblijf (meer dan 90 dagen)

Procedure te volgen voor een visumaanvraag voor lang verblijf.
 1. Laatst bijgewerkt op

Het Consulaat-Generaal in Parijs is alleen toegankelijk op afspraak. Lees nauwkeurig de onderstaande procedure.

Er wordt geen informatie per telefoon gecommuniceerd. Schrijf ons uitsluitend per e-mail op paris.visa@diplobel.fed.be

1. Wie kan een visum aanvragen?


Op het moment van het indienen van de visumaanvraag moet u een langdurig permanent verblijf in Frankrijk hebben en dus in het bezit zijn van een Franse verblijfskaart of vergunning.

Als u tijdelijk in Frankrijk verblijft (toerist,...), neem dan contact op met de Ambassade van het Koninkrijk België in het land waar u gewoonlijk verblijft.
 

2. Wanneer een visum aanvragen?


U dient de visumaanvraag ruim van tevoren in te dienen, en maximaal 6 maanden vóór de geplande reisdatum. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, het type visum dat wordt aangevraagd en de periode van het jaar, kunnen de behandelingstijden variëren.
 

3. Hoe het visumaanvraagdossier opstellen?


Neem de tijd om uw volledige visumaanvraagdossier voor te bereiden.
 

3.1. Kosten


In principe moet u twee soorten kosten betalen: een retributie en een consulaire vergoeding.
 

Retributie


Behalve in bepaalde gevallen, moet een retributie voor de administratieve kosten worden betaald voordat u uw visumaanvraag indient.

De retributie moet in euro's betaald worden via overschrijving aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het bewijs van betaling van deze retributie moet toegevoegd worden aan uw visumaanvraag.

Raadpleeg  de website van de Dienst Vreemdelingenzaken om het bedrag van de retributie te identificeren en de betalingsprocedure te volgen.
 

Consulaire kosten


Bij het indienen van de visumaanvraag bij het Consulaat-Generaal, moet u 180 € consulaire kosten betalen, ter plaatse en met een bankkaart.
 

3.2. Documenten


De documenten die moeten worden ingediend, hangen van het type visum dat wordt aangevraagd af. Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De in te dienen documenten moeten minder dan 6 maanden oud zijn en in het Frans, Nederlands of Duits zijn. Indien nodig moeten uw documenten vertaald, gelegaliseerd of geapostilleerd worden.

Hieronder vindt u informatie over de meest voorkomende visumaanvragen.

 • Medisch certificaat en lijst van goedgekeurde arts

Het model van het medisch attest is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

Het attest kan ingevuld worden door:

 • een arts ingeschreven bij de Orde der Artsen in België.
 • een van de erkende artsen:
  Regio Parijs: Centre de santé Haussmann, 2 Boulevard Haussmann - 75009 Paris (tel: 01 48 00 24 00)
  Regio Hauts-de-France: Dr. Frederique BURETTE-LEFEVRE, 85 avenue Calmette - 59700 Marcq en Baroeul (tel: 03 20 72 36 19)
  Regio Grand Est: Dr. Nathan ABENHAIM, 35 Boulevard Tauler - 67000 Straatsburg (tel: 03 88 37 32 32)
  Marseille: Dr. Stéphane DINVAUX, Centre Médical Grand St-Giniez, 123 Avenue de Mazargues - 13008 Marseille (tel : 04 91 22 04 04).
 • een arts ingeschreven bij de Orde der Artsen in Frankrijk.
  Het medisch attest moet gelegaliseerd worden. Nadat het attest door de arts is ingevuld, moet het per post worden verzonden naar de 
  Conseil National de l'Ordre des Médecins, Service Légalisation, 4 rue Léon Jost, 75017 Paris.
  Vermeld in een brief dat u het attest voor België wilt laten legaliseren en voeg een gefrankeerde, aan uzelf geadresseerde envelop bij. Het gelegaliseerde attest wordt u per post teruggestuurd. De behandelingstijd is maximaal 72 uur. De legalisatie is gratis.

   
 • Werken in België

Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken indien u een visum wenst te verkrijgen voor:

 • Werknemer (gecombineerde vergunning)
 • Zelfstandige (beroepskaart)
 • Stage en opleiding in bedrijven
 • Vrijwilliger
 • Jaar van het zoeken naar een baan na school
 • Onderzoeker
 • Postdoctoraal onderzoeker
 • Au pair-jongere
 • Seizoenarbeider
   
 • Studeren in België

Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken indien u een visum wenst te verkrijgen voor:

 • Studies in het publiek of privé hoger onderwijs
 • Studies in het secundair onderwijs
 • Stage als onderdeel van de studie

Voor tenlastenemingen van studenten (bijlage 32), raadpleeg onze specifieke pagina.

Voor vragen over beurzen, huisvesting en onderwijs in de Franse Gemeenschap, de  Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap, raadpleeg de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
 

 • Gezinshereniging in België

Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken indien u een visum voor gezinshereniging wenst te verkrijgen met:

 • Een Belg
 • Een EU/EER vreemdeling
 • Een niet EU/EER vreemdeling
 • Een vluchteling of begunstigden van een subsidiaire bescherming
   
 • Visum D met het oog op een huwelijk of wettelijke samenwoning in België

Raadpleeg nauwkeurig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken indien u een visum wenst te verkrijgen om te huwen of wettelijk samen te wonen in België.
 

4. Waar en hoe een visum aanvragen?

 1. Vult het online aanvraagformulier in op Visa-On-Web. Hieronder vindt u de instructies.
 2. Zodra het formulier is ingevuld, zal het systeem u voorstellen een afspraak te maken. U moet uw visumaanvraag persoonlijk indienen bij het Consulaat-Generaal in Parijs.
 3. U komt op tijd aan uw afspraak met alle originele documenten. Ter plaatse trekken we een foto en nemen uw vingerafdrukken.