Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home  Post-Brexit en de Belgische zeehavens

 Post-Brexit en de Belgische zeehavens

 Post-Brexit procedures, controles, afhandeling, en verkeersstromen in en naar Belgische zeehavens

 

For the English version, click here

Brexit is een feit. Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaken van de douane-unie en de interne markt van de Europese Unie. De controles en procedures die worden toegepast aan de buitengrenzen van de EU zullen vanaf dan ook van toepassing zijn op vrachtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijék.

België is een belangrijke logistieke hub in Europa die vrachtafhandeling en transportdiensten verstrekt aan bedrijven in verschillende Europese landen. De Belgische autoriteiten en havens zijn zeer vertrouwd met de regelgeving en procedures voor vrachtvervoer van en naar landen buiten de EU. Ze hebben zich voorbereid op de nieuwe situatie met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op deze nieuwe procedures, controles en verkeersstromen, - en zodoende een vlotte goederenstroom te verzekeren van en naar het Verenigd Koninkrijk via Belgische havens - , kunnen bedrijven die vrachtgoederen exporteren, importeren en transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk hieronder een overzicht van websites met de relevante informatie vinden:

1. Nieuwe procedures en controles voor transport van en naar het VK

2. Afhandelingsvolgorde van verkeerststromen die de procedures ondergaan op de Belgische zeehavens en het gebruik van de ICT systemen van de haven in deze context

3. Real Time verkeersinformatie