Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Verenigingen Unie van Franstalige Belgen in het buitenland

Unie van Franstalige Belgen in het buitenland

Hulp en advies die de UFBE kan verschaffen aan expats uit België

Sinds 1967, heeft de vzw, l’Union francophone des Belges à l’Etranger (U.F.B.E) duizenden Belgen die in het buitenland gingen wonen en werken bijgestaan en geholpen.

Dankzij deze jarenlange ervaring heeft onze organisatie een grote deskundigheid verworven inzake de problemen die zich kunnen stellen bij detachering om beroepsredenen:

 • fiscaliteit (Belasting van niet-inwoners en fiscale conventies die dubbele belastingsheffing vermijden) ;
 • sociale zekerheid ;
 • ziekteverzekering ;
 • administratieve zaken ;
 • inlichtingsmogelijkheden voor de kinderen van expats ;
 • complexe situaties, bijvoorbeeld wanneer de familie in België blijft ;
 • contacten met Belgen of Europeanen ter plaatse dankzij een netwerk van 80 afgevaardigden ;
 • hulp bij terugkeer naar België ;
 • hulp bij pensioensaanvragen.

De U.F.B.E. geeft ook een reeks van 180 documenten en een tweemaandelijks tijdschrift « le Journal des Belges à l’Etranger » in samenwerking met de krant LE SOIR uit.

De U.F.B.E. is erkend door de Belgische publieke autoriteiten:

 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Vermelding op de website van het ministerie en op die van alle ambassades.
 • Fédération Wallonie-Bruxelles : Subsidie van de WBI (Wallonie Bruxelles International).
 • Région de Bruxelles Capitale : Actiris 1 job gesubsidieerd
 • AWEX : lidmaatschap van alle handelsattachés.
 • FOREM: 2 deel gesubsidieerde jobs. De U.F.B.E staat ook vermeld in de documenten aangaande het zoeken van werk in het buitenland.
 • Waalse Provinicies : Subsidies en ontvangst van de provinciale vertegenwoordiging van de U.F.B.E.

De U.F.B.E is financieel onafhankelijk daar 2/3 van zijn middelen komt van bijdragen van zijn leden.

Daarnaast zijn er 3 jobs gesubsidieerd toegestaan door het WBI.

Contactgegevens

Adres:  18, rue Joseph II, 1000 Brussel, België
Tél: 00.32.(0)2.217.13.99
Fax 00.32.(0)2.218.44.36
E-mail : ufbe@skynet.be  
Website : www.ufbe.be