"Flying kit" (Marseille)

 1. Laatst bijgewerkt op

Wanneer?

 

Planning Flying kit-missies

Datum

Locatie

Dossier te versturen naar

Voor

03/04 (namiddag) en 04/04/2024 (voormiddag) Corsica (Ajaccio) CG Marseille VOLZET
05/04/2024 Corsica (Bastia) CG Marseille VOLZET

Hoe?


Het Consulaat-Generaal in Marseille moet uw volledig dossier ten laatste 14 dagen voor de aangegeven datum ontvangen (op tijd ontvangen dossiers zijn verzekerd van een afspraak zolang de missie niet volzet is). 
 

Dossier te versturen naar het Consulaat-Generaal in Marseille

 

 • Dossier op te sturen per mail naar marseille@diplobel.fed.be of per post naar volgend adres:
  Consulaat-Generaal van België
  112 Boulevard des Dames
  13002 Marseille
 • Titel van de e-mail: FK Plaats van de missie + NAAM Voornaam en bijlagen enkel in PDF-formaat
 • Aanvraagformulier, naar behoren ingevuld en ondertekend.
  De aanvraag voor een minderjarige moet door de ouder bij wie het kind woont, of door de voogd worden ondertekend + kopie van het identiteitsbewijs van de ouder/voogd toevoegen. Indien slechts één ouder het hoederecht uitoefent, dient het bewijs hiervan te worden gegeven.
 • Een kopie van uw huidige Belgische identiteitskaart en/of paspoort
 • Voor een minderjarige: kopie van de identiteitskaart van de ouder(s)/voogd
 • Een recent bewijs van woonst (kopie factuur EDF/water/gas of vaste telefoon, of huurcontract)
  Indien u inwonend bent, een attest opgesteld door de persoon die u herbergt + kopie van zijn/haar identiteitsdocument + kopie van het bewijs van woonst op zijn/haar naam.
 • De betaling ENKEL per overschrijving (bewijs van betaling toevoegen). De prijs staat vermeld op het aanvraagformulier.
 • Verklaring van verlies/diefstal (indien van toepassing)

De consulaire diensten dragen geen enkele verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de goede ontvangst van uw paspoort eenmaal het paspoort per post werd verstuurd. Indien u opteert voor de ontvangst per post, aanvaard u iedere verantwoordelijkheid.


Prijs paspoorten en identiteitskaarten (zonder verzendingskosten)


Paspoorten:

 • Gewoon paspoort voor volwassenen van 34 pagina's: €75 
 • Gewoon paspoort voor minderjarigen van 34 pagina's: €35 
 • Paspoort van 66 pagina's: €240 voor volwassenen en €210 voor minderjarigen

Identiteitskaarten:

 • eID (>12 jaar): €20
 • Kids-ID (<12 jaar): €10
   

Betalingswijze


Consulaat-Generaal van België in Marseille

 • Bank: HSBC
 • Titularis van de rekening: Consulat Général de Belgique
 • IBAN: FR76 3005 6001 9601 9600 9862 265
 • SWIFT: CCFRFRPP

Duidelijk het volgende vermelden: “FK+ familienaam & voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DD/MM/JJ)”