Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Naar België komen Administratieve boetes

Administratieve boetes

Vanaf 1 september 2016 kunnen er administratieve boetes van 200€ opgelegd worden aan de grens, aan de volgende personen:

  • de vreemdeling die, aan de buitengrenzen, België binnenkomt of verlaat, via een toegelaten doorlaatpost gedurende de vastgestelde openingsuren (artikel 4bis, §3 van de wet van 15/12/1980) ;
  • burgers van de Europese Unie die niet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig nationaal paspoort bij de melding aan een toegelaten doorlaatpost (artikel 41, §4 van de wet van 15/12/1980) ; bv. Fransen die geen geldige identiteitskaart hebben (De automatische verlenging van de Franse identiteitskaart van 10 jaar naar 15 jaar wordt niet erkend door België, een Fransman dient in het bezit te zijn van een geldige identitetiskaart/paspoort, met zichtbare vervaldatum.).
  • familieleden van een burger van de Europese Unie die zelf geen burger van de Europese Unie zijn en die niet in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort, zo nodig voorzien van een visum, of van een reistitel waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is, bij de melding aan een toegelaten doorlaatpost (artikel 41, §4 van de wet van 15/12/1980).

U moet een administratieve geldboete onmiddellijk betalen, ondanks het feit dat u in beroep gaat. Met andere woorden, in beroep gaan tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken ontslaat u niet van de betaling van de geldboete.

Indien de rechtbank uw beroep ontvankelijk en gegrond verklaart, wordt het betaalde of geconsigneerde bedrag terugbetaald.