Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Burgerlijke stand - Marseille

Houd het Consulaat Generaal op de hoogte van elke verandering in uw persoonlijke situatie door middel van de hierna vermelde bewijsstukken

 • Huwelijk:
  • akte opgesteld in Frankrijk of in België: een eensluidend afschrift (“copie intégrale”) van de huwelijksakte, minder dan 6 maanden oud (geen kopij, geen uittreksel, geen certificaat, geen kopij van het huwelijksboekje);
  • voor documenten uit andere landen, gelieve ons te raadplegen.
 • Echtscheiding:
  • echtscheiding in Frankrijk: een eensluidend afschrift (“copie intégrale”) van de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding in de marge of het echtscheidingsvonnis en het bewijs dat de echtscheiding in kracht van gewijsde is gegaan. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onze diensten een echtscheiding door onderlinge toestemming zonder tussenkomst van een rechter bekomen in Frankrijk, niet kunnen erkennen. Indien u gescheiden bent op deze manier, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze dienst “burgerlijke stand” op volgend adres: marseille@diplobel.fed.be;
  • echtscheiding in België: een uittreksel van de overschrijvingsakte in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente in België;
  • Indien u minderjarige kinderen heeft, een kopij van het echtscheidingsvonnis met vermelding van de regeling inzake het ouderlijk gezag.
 • Overlijden van een Belgische burger: een eensluidend afschrift (“copie intégrale”) van de overlijdensakte.
 • Verwerving van een andere nationaliteit: kopij van het certificaat van naturalisatie of een attest van de vreemde nationaliteit.
 • Adresverandering: een bewijs van woonst en de naam van de betrokken personen.
 • Verandering van telefoonnummer of e-mail.

Uw gegevens zijn wettelijk beschermd en worden op een vertrouwelijke manier behandeld. 

Wij vestigen uw aandacht erop dat wij, behalve voor het bewijs van een adresverandering, originele of voor eensluidend verklaarde kopijen eisen, minder dan 6 maanden oud (geen fotokopieën).